Gemeente ziet wel iets in de Beckart als 'café bij de kerk'

NIJNSEL – Gemeenschapshuis De Beckart in Nijnsel zou het lokale café bij de kerk kunnen worden. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van CDA-raadslid Maarten van Bakel.

“Het ‘café bij de kerk’ is belangrijk voor de leefbaarheid van een kern en een eigen dorpshuis is een maatschappelijke voorziening waar buurtgenoten samen kunnen komen. Als De Beckart een dergelijke maatschappelijke functie kan vervullen, liggen er kansen,” aldus burgemeester en wethouders.

Er is een stichtingsbestuur dat verantwoordelijk is voor de Beckart. De exploitatie gebeurt door een particulier. Die houdt er feesten om de boel financieel draaiende te kunnen houden maar dat mag niet. Daardoor dreigt er een situatie die ertoe zou kunnen leiden dat verenigingen uit Nijnsel niet meer in de Beckart terecht kunnen.

Geen sluiting

Volgens het college dreigt er op dit moment geen gevaar van directe sluiting. Als de verboden feesten na het opheffen van de coronamaatregelen door gaan worden er eerst boetes opgelegd. Het sluiten van de Beckart is volgens het college een “zeer vergaand middel”. Het wordt bij dit soort overtredingen niet of nauwelijks toegepast.

De gemeente houdt wel vast aan het verbod op feesten. Aan Van Bakel schrijft het college dat er in Meierijstad al een fijnmazig en voldoende gevarieerd aanbod aan horecagelegenheden is. Nieuwe horeca wil zich voornamelijk vestigen in de grotere kernen. In de kleine kernen heeft horeca volgens B&W vooral een functie voor sociale netwerken.

Dat heeft bij het college tot de gedachte geleid dat er in de Beckart een café zou kunnen komen waar de inwoners van Nijnsel elkaar kunnen ontmoeten. Binnenkort is daar een gesprek over met het bestuur van de stichting.