Gemeente wil Veghels Leefgoedconcept ook in andere kernen

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad wil het Veghelse Leefgoedconcept ook in Schijndel en Sint-Oedenrode gaan toepassen. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Het Leefgoedconcept wordt momenteel ontwikkeld in het klooster van de Zusters Franciscanessen in Veghel. De zusters kunnen dat klooster niet meer zelf onderhouden. Daarom hebben zij samen met de gemeente en tien sociaal-maatschappelijke organisaties een plan voor dat kloostercomplex ontwikkeld.

Dat plan komt er in grote lijnen op neer dat enkele van die organisaties in dat complex samen een werkplek krijgen en dat er verbouwd wordt, zoals een interne verbouwing van het moederhuis en de kloosterkapel.

Het zaagtandgebouw en de voormalige school worden omgebouwd tot wooncomplexen en appartementen. De ruim 40.000 vierkante meter grote kloostertuin wordt opnieuw ingericht en toegankelijk voor iedereen. Dit alles in de geest van de 175-jarige zusterorde.


Het wordt een plek waar zorginstellingen samen werken, mensen kunnen wonen en met en tuin die voor iedereen toegankelijk is.


Pieter Breughelhuis


De uitvoering van het plan is begonnen onder de noemer Leefgoedconcept. Het zal gaande de rit steeds verder worden ingevuld. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken met het Pieter Breughelhuis, de huiskamer waar iedereen uit Meierijstad mensen kan ontmoeten of creatief bezig kan zijn.

De gemeente is zo enthousiast over het hele plan dat er al wordt nagedacht over uitbreiding naar Schijndel en Sint-Oedenrode. Burgemeester en wethouders laten zelfs onderzoeken of er zo’n totale samenwerking tussen sociaal-maatschappelijke organisaties in de beide andere kernen mogelijk is en of dat op één plek kan zodat er meer dynamiek tussen die organisaties komt. Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad daar binnenkort meer over informeren.

Leefgoed Veghel. Nieuwe appartementen op het kloosterterrein