Gemeente wil van Resort de Molenheide liefst weer vakantiepark maken

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad wil ingrijpen op Resort de Molenheide in Schijndel. Dit resort aan de Vijverweg was ooit bedoeld als vakantiepark maar in de loop der jaren zijn steeds meer mensen daar (illegaal) permanent gaan wonen.

Wat ingrijpen precies betekent hangt sterk af van wat de gemeente uiteindelijk wil met het hele gebied ten noordoosten van de Structuurweg. Dat is onder de loep genomen met als resultaat dat de gemeente wil inzetten op het behoud en het versterken van wat er al is, zoals landbouw, recreëren en sport.

Volgens de gemeente is het resort al jaren geen echt vakantiepark meer, “met als gevolg permanente bewoning, (illegale) verhuur aan arbeidsmigranten, bedrijfsmatige activiteiten en kent daarmee het risico op verloedering”, aldus de gemeente.

Krapte op de woningmarkt

Als er wordt ingegrepen sluit de gemeente niet de ogen voor de realiteit die mede wordt bepaald door krapte op de woningmarkt. Het proces om van het Resort de Molenheide weer een vakantiepark te maken zal volgens de gemeente dan ook jaren gaan duren. Bovendien zal dat gebeuren in nauw overleg met de Vereniging van Eigenaren. Voorlopig zullen verzoeken om permanent op het resort te mogen wonen in het licht van deze toekomstvisie worden beoordeeld.

Een ander middel om die aanvragen te beoordelen is de landelijke actie-agenda vakantiepartken 2018-2020. Daarin staat beschreven welke kansen vakantieparken bieden voor bijvoorbeeld de lokale economie en het functioneren van de woningmarkt. Er wordt ook gekeken naar de uitwassen en de problematiek waar deze vakantieparken mee te maken hebben.

Foto Google