Gemeente wil test met betonblok op kruising Teeuwishoek/Plein Schijndel

SCHIJNDEL – De (noordelijke of zuidelijke) ‘knip’ op de Teeuwishoek houdt de gemoederen in Schijndel bezig. En wethouder Jan van Burgsteden wil nu op korte termijn met de wijkraad en de direct aanwonenden gaan overleggen op welke manier de verkeersveiligheid het beste kan worden gewaarborgd als de wijk Groote Braeck met ruim 240 nieuwe woningen gerealiseerd gaat worden. En wil alvast een test met een betonblok op de kruising Teeuwishoek/Plein.

Zoals bekend is iedereen blij met de aanleg van een grote nieuwbouwwijk in Schijndel en is er in feite alleen maar veel discussie over de verkeersveiligheid voor met name de fietsende leerlingen van het Elde College.
Het verkeer op de Teeuwishoek, in de volksmond het rode pad, zal veel drukker worden en daarom moeten er verkeersbeperkende maatregelen worden genomen.
En dat kan door een ‘knip’ (met paaltjes of hekken de doorgang van auto’s onmogelijk maken) aan te leggen, maar moet dat dan aan de noordkant van de kruising Teeuwishoek/Plein of aan de zuidkant.
In eerste instantie was de knip aan de noordkant gedacht, maar tot verrassing van velen, en zeker ook de gemeenteraad, bleek in het raadsvoorstel voor De Groote Braeck, dat a.s. donderdag behandeld wordt, die knip opeens aan de zuidelijke kant van de kruising gepland te zijn. En dat dan vooral op verzoek van de direct omwonenden.
Een groot deel van de raadsleden bleek tijdens de commissievergadering over dit voorstel niet alleen verrast, maar ook duidelijk voorstander van een noordelijke knip. En de fracties van Hier en PvdA/Groen Links hebben inmiddels een motie ingediend om voor zo’n noordelijke beperking te kiezen.

Test met betonblok
De gemeente meldt vandaag, dinsdag 2 april, dat uit verkeersonderzoek is gebleken dat er mogelijk ook twee ‘knippen’ zouden kunnen komen en dat er nu overleg gaat plaatsvinden met de direct aanwonenden, die liever een zuidelijke knip zien en de wijkraad, die voor een noordelijke knip is.
“Vooruitlopend op de realisatie van het woningbouwplan Grote Braeck zou met tijdelijke maatregelen (bv betonblok) op Plein de knip al gerealiseerd en getest kunnen worden”, aldus de gemeente. En hoe de plaatselijke politiek daarop gaat reageren zal donderdagavond duidelijk worden tijdens de gemeenteraadsvergadering.