Gemeente wil proef met 'stallenaanpak'

Fotograaf: Ryan Yeaman via www.unsplash.com

MEIERIJSTAD - De gemeente wil op twee plaatsen een proef gaan doen om het landelijk gebied te verbeteren en te versterken. Door het slopen van leegstaande of leegkomende stallen of door in samenwerking met ondernemers en bewoners bestaande stallen te gaan hergebruiken voor bijvoorbeeld (tijdelijke) huisvesting of nieuwe bedrijfsactiviteiten moet er een aantrekkelijker platteland ontstaan en moet bovendien voorkomen worden dat dit soort panden misbruikt worden voor ondermijnende of criminele activiteiten.

De twee gebieden die nu als 'pilot' voor dit project zijn uitgekozen zijn 't Laar, een gebied omsloten door de A50 en de kern van Sint-Oedenrode, en het gebied rondom de Ollandseweg tussen Sint-Oedenrode en Olland.
Ondernemers en bewoners in deze gebieden krijgen binnenkort een brief met de oproep om plannen en ideeën met elkaar te delen en te gaan bespreken op bijeenkomsten.
"Voor deze gebieden is gekozen vanwege het relatief grote aandeel stallen in combinatie met een grote hoeveelheid al lopende initiatieven van grondeigenaren in deze gebieden", zo meldt de gemeente.

600.000 euro
De gemeenteraad moet in eerste instantie hiervoor een krediet beschikbaar stellen van 600.000 euro, maar de gemeente verwacht dat dit bedrag grotendeels gecompenseerd gaat worden door regionale en rijksbijdragen.
Wethouder Goijaarts verwacht dat door dit soort projecten een veilig en toekomstbestendig buitengebied zal ontstaan met daarin een goede balans in landbouw, natuur, toerisme, bedrijvigheid, recreatie en wonen.

Proef t/m 2024
De proefperiode loopt tot 2024 en het is de bedoeling om in die periode minimaal 25.000 vierkante meter agrarische stallen te slopen of een andere functie te geven
"In de regio Noordoost-Brabant staan al veel stallen leeg maar in de komende jaren komen er naar
verwachting nog meer leeg te staan. Een groot aantal agrarische ondernemers gaat namelijk
stoppen met het houden van vee of andere agrarische activiteiten. Deze leegstaande stallen
zorgen voor verrommeling van het buitengebied maar trekken mogelijk ook ondermijnende
activiteiten en criminaliteit aan. Ongewenste effecten die bovendien impact hebben op de
leefbaarheid van het buitengebied", zo meldt de gemeente.

Tijdrovende trajecten
"Het is lastig gebleken om stoppende agrariërs zo ver te krijgen dat ze hun opstallen slopen.
Enerzijds omdat slopen geld kost en er veelal geen inkomsten tegenover staan; anderzijds omdat
de stallen gevoelsmatige waarde én boekwaarde hebben. In veel gevallen kan geen beroep
worden gedaan op de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte, omdat niet wordt voldaan aan de
voorwaarden. Bijvoorbeeld omdat opstallen al langer leeg staan, dierenrechten intussen verkocht
zijn of omdat het niet om varkens- of pluimveestallen gaat".

Uitrollen
Als de proef die nu wordt voorgesteld succesvol is dan wil de gemeente deze werkwijze verder uitrollen over heel Meierijstad en ook gaan delen met andere gemeenten.
De gemeenteraad moet 16 december aangeven of de raad akkoord wil gaan met deze aanpak.