Gemeente wil Meierijstad veiliger maken

MEIERIJSTAD – Bezoekjes aan boeren om ze weerbaar te maken tegen criminelen die hun schuren willen huren om er drugslabs in te vestigen. Voorlichtingsavonden voor ondernemers om ze te waarschuwen tegen cybercriminaliteit.

Het is een greep uit een heel pakket maatregelen die de gemeente Meierijstad wil nemen om de veiligheid te vergroten. De plannen zijn woensdag gepresenteerd.

Drank en drugs

Net als in Nederland neemt in Meierijstad de criminaliteit toe. Burgemeester Kees van Rooij weet dat je geen hek rond zijn gemeente kunt zetten maar toch is hij ervan geschrokken. Er zijn vooral meer geweldsmisdrijven en daarbij zijn steeds vaker alcohol en drugs in het spel.

De gemeente heeft het veiligheidsverhaal in vier delen geknipt. Voor elk deel wordt een aanpak ontwikkeld al dan niet samen met andere gemeenten in de regio, maar in ieder geval met de politie en soms met zorginstellingen.

Ondermijning

Eén van de speerpunten is ondermijning. In het geval van de agrarische gemeente Meierijstad denkt de gemeente dan vooral aan drugscriminelen die leegstaande boerenschuren willen inrichten als drugslab. Ambtenaren, boa’s en andere veiligheidsdeskundigen willen samen letterlijk de boer op om agrariërs te wijzen op de gevaren en ze te vertellen hoe ze zich teweer kunnen stellen tegen criminelen die wapperen met stapels bankbiljetten.

Mensenhandel

In dat hoofdstuk staat ook uitbuiting van arbeidsmigranten. Samen met gemeenten in de regio wil Meierijstad dat aanpakken. De gemeente heeft daar niet zoveel middelen toe, maar kan wel extra alert zijn op illegale bewoning wat soms een signaal is voor mensenhandel. Meierijstad wil daar scherper op gaan controleren.

Meierijstad gaat zich ook sterk maken om binnen de regels van de privacy bestanden van verschillende organisaties aan elkaar te knopen zodat verdachte patronen sneller zichtbaar worden.

Verwarde mensen

Verwarde mensen Weerbarstiger is de toegenomen onveiligheid als gevolg van verwarde mensen. Van Rooij erkent dat de gemeente daar tegen landelijk zorgbeleid op loopt. “Dat is een ingewikkeld verhaal. Het kost veel tijd om daar een oplossing voor te vinden, maar we gaan wel kijken welke rol wij daar op lokaal niveau in kunnen spelen”, aldus de burgemeester.

Geweldsmisdrijven als gevolg van drank- en drugsmisbruik baren de burgemeester zorgen. In regionaal verband is er een team opgezet dat gaat propageren dat drugsgebruik niet normaal is. Wethouder Rik Compagne zit namens Meierijstad in dat team.

Kees van Rooij Foto: Wim Roefs