Gemeente wil haast maken met woningbouw Rembrandtlaan

MEIERIJSTAD - Het project N279 staat op pauze sinds het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) vernietigd is door de Raad van State. Dat heeft ook gevolgen voor daaraan gerelateerde projecten in Meierijstad, in het bijzonder de woningbouw Veghel. Het gemeentebestuur van Meierijstad zegt in te zien dat het een grote opgave heeft met betrekking tot de bouw van nieuwe woningen in het gebied Rembrandtlaan in Veghel. Volgens wethouder Jan van Burgsteden vindt het college het niet acceptabel om nog langer te wachten met de woningbouw en gebiedsontwikkeling tot er zekerheid is over de definitieve aansluiting op de N279. Daarom kiest men nu voor de korte haakconstructie. Hierbij komt een korte oprit te liggen tussen de N279 en de Maxwel Taylorbrug.

De zogenaamde korte haak biedt ruimte voor een forse woningbouwontwikkeling en geeft een impuls aan de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte in dat hele gebied. Tegelijkertijd wordt in het vervolg van de onderzoeken voor de N279 gekeken naar mogelijkheden voor een betere aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279 voor de lange termijn.

Tempo maken
Van Burgsteden: “Is deze oplossing ideaal? Nee, want het lost niet alles op en niet iedereen is hier blij mee. Is deze oplossing optimaal? Ja, gegeven álle omstandigheden is dit voor de korte termijn de enige manier waarmee we tempo kunnen maken op verschillende terreinen: uitbreiding woningvoorraad, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte, vergroening, verbetering van de leefbaarheid. We blijven ons inzetten om voor de lange termijn een betere ontsluiting te kunnen realiseren. Tegelijk kunnen we niet garanderen dat dat lukt, daar willen we ook eerlijk in zijn.”

Een vertegenwoordiging van bewoners van de Rembrandtlaan is vorige week al geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het college.

Rembrandtlaan in Veghel
Fotograaf: Archieffoto