Gemeente wil grond kopen in Keldonk

KELDONK – In kleine kernen willen veel mensen wonen. Keldonk is daarop geen uitzondering. Maar grond is schaars en soms is het lastig of ingewikkeld om in een kleine kern te bouwen. Daarom stelt de gemeenteraad voor om twee stukken grond te kopen in Keldonk om daar woningen op te bouwen. De commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering vindt het een goed plan. Daarom zal de commissie de gemeenteraad adviseren om in te stemmen met de grondaankoop.