Gemeente was niet te streng bij Bernardshoeve

VEGHEL - Wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad ontkent dat de gemeente te streng is geweest bij toezicht op de bouw van 20 woningen in het complex Bernardshoeve, een onderdeel van Veghels Buiten.

De 20 woningen hadden in december 2019 al gereed moeten zijn, maar de gemeente ontdekte bij een bouwinspectie dat er fors was afgeweken van de verleende bouwvergunning. En legde vervolgens een bouwstop op waardoor een aantal woningen nog steeds niet is afgebouwd. Mede als gevolg van die bouwstop is de betrokken aannemer, Trivado uit Deurne, inmiddels failliet gegaan en gaat het garantiefonds Woonvorm nu een andere aannemer inschakelen om het project alsnog af te ronden.

Beeldkwaliteit

“Wij constateerden dat er bij een aantal woningen sprake was van een gewijzigde indeling t.o.v. de verleende bouwvergunning en dat er uitbouwen waren gerealiseerd die afweken van de beeldkwaliteitseisen die wij hebben gesteld”, aldus Goijaarts. Volgens de inmiddels failliete aannemer gebeurt dit vaker tijdens dit soort bouwprojecten en worden de vergunningen dan achteraf gewijzigd en alsnog goedgekeurd, maar is Meierijstad veel strenger geweest dan de meeste gemeenten in dit soort gevallen. “Dat is absoluut niet waar”, aldus Goijaarts, die wel toegeeft dat de beeldkwaliteitseisen die de gemeente heeft opgesteld m.b.t. Veghels Buiten wel stringent zijn. “Maar dat past bij dit project”, zo zegt Goijaarts die ook aangeeft dat door de constructieve wijzigingen er ook vragen waren m.b.t. de veiligheid van de constructie.

Volgens Wiljan van Weert van het makelaarskantoor B&L in Deurne, dat de woningen heeft verkocht, heeft het garantiefonds Woonvorm inmiddels de aanpassingen aan de woningen zoals die hebben plaatsgevonden op papier gezet en zullen die plannen binnenkort bij de gemeente worden ingediend om zo een nieuwe vergunning te krijgen zodat het project Bernardshoeve alsnog kan worden afgebouwd. Hoe snel dat allemaal kan worden afgehandeld kan Van Weert niet zeggen. En ook de gemeente weet dat niet. “Wij wachten op de nieuwe aanvraag”, aldus Goijaarts