Gemeente stemt in met zonneweide in Nijnsel

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor een nieuw
zonnepark aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. Het plan omvat 3,9 hectare en wordt
ontwikkeld door Solisplan. De dorpsraad Nijnsel heeft al aangekondigd de komende weken alles in het werk te zullen stellen om de plannen tegen te houden.
"En we zullen dus zeker gebruik gaan maken van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. En dan vooral tegen het feit dat b en w dit beslissen zonder dat het in de gemeenteraad is besproken", aldus John van der Velden van de Dorpsraad Nijnsel.

Zienswijze
T/m 2 september kon eenieder zienswijzen indienen op de ontwerpomgevingsvergunning. Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Die waren geen reden een vergunning te weigeren. Wél stelt de gemeente voorwaarden.
Zo moet bijvoorbeeld het perceel na 25 jaar weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De landschappelijke inpassing moet binnen 12 maanden na de realisatie van de zonnepanelen zijn aangelegd en deze moet in stand
worden gehouden gedurende de looptijd van het project.

Eerste zonnepark
Wethouder Menno Roozendaal: “In 2020 hebben we de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het eerste zonnepark dat nu daadwerkelijk gerealiseerd lijkt te kunnen worden. Juist in de deze tijd van torenhoge gasprijzen blijkt de meerwaarde van duurzaam opgewekte energie zoals van zon. En daarvan hebben we nog veel meer nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. Maar ik begrijp ook de gemengde gevoelens die zonneparken, als nieuwe elementen in ons landschap, bij inwoners
oproepen.”
De publicatie van de vergunning is 15 september. Dat betekent dat indieners van zienswijzen en
belanghebbenden dan 6 weken de tijd hebben bezwaar in te dienen. Pas daarna wordt een
vergunning onherroepelijk.

Gemeenteraad
De Dorpsraad Nijnsel is vooral verbolgen over het feit dat het plan voor de zonneweide in Nijnsel nooit is besproken en behandeld in de gemeenteraad. Voor alle plannen die groter zijn dan 5 hectare is wel een raadsbesluit nodig, maar voor kleinere plannen heeft de gemeenteraad in 2020 het college van burgemeester en wethouders toestemming gegeven om daar een beslissing over te nemen.
"En daar zijn wij het faliekant mee oneens", aldus John van der Velden van de Dorpsraad. "We zullen dus zeker bezwaar gaan maken tegen deze vergunning en proberen het voor elkaar te krijgen dat het toch door de gemeenteraad behandeld gaat worden".

Stand van zaken
Van alle geselecteerde plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Nijnselseweg, nog 4 over. Zij doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: OPEN NRG aan Sterrebos (5,5 ha), NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.), Statkraft aan de Schootsedijk/Gagel (6,6 ha) en ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha). De eerste ligt in het buitengebied tussen Eerde, Schijndel en Sint-Oedenrode; de laatste twee tussen Olland,
Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen allemaal groter zijn dan 5 hectare is het
noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft.