Gemeente presenteert sluitende begroting voor 2022

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad heeft, ondanks tegenvallende inkomsten van de rijksoverheid en stijgende kosten voor met name de zorg, ook voor 2022 een sluitende begroting opgesteld.
De financiële opgave voor volgend jaar is volgens de gemeente zelfs "ruim gehaald" zo staat in een persbericht dat vrijdagmiddag is gepubliceerd.
Ook de financiële gevolgen van de corona-crisis zullen volgend jaar, en de jaren daarop, nog merkbaar zijn, maar volgens b en w is er een financiële buffer opgenomen om toekomstige kosten op te vangen zodat de plannen uit het coalitieakkoord kunnen doorgaan.

Participatie
Het woord 'participatie' komt in de begroting herhaaldelijk voor en dat werd deze week ook al duidelijk bij de opening van het duurzame mobiliteitscentrum PIM Werkt, waarbij PIM staat voor Participeren In Meierijstad.
In de toelichting op de begroting stellen b en w dat de gemeente, samen met de inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities wil waarmaken.

Preventie
Preventie en innovatie van de zorg, bevorderen van een gezonde leefstijl , versnelling van de woningbouw en toewerken naar een CO-2 neutraal Meierijstad zijn een paar van de ambities die de gemeente nadrukkelijk benoemd.
En ook moet de gemeentelijke dienstverlening op basis van ervaringen van klanten verbeterd worden.

Vet op botten
Wethouder Jan Goijaarts meldt in de toelichting dat de gemeente door voorzichtigheid in acht te nemen er ook in slaagt om voldoende vet op de botten te houden zodat ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente is gewaarborgd "waar get goed wonen, werken en leven Is en waar iedereen mee kan doen".
De gemeenteraad zal op 4 november de begroting gaan behandelen.