Gemeente past schuldregeling aan

MEIERIJSTAD – Inwoners met schulden kunnen in een aantal gevallen een schuldregeling treffen bij de gemeente. De gemeente past deze regeling aan. Inwoners die na 1 juli 2023 een schuldregeling treffen lossen in 1,5 jaar hun schulden af. Inwoners die voor die tijd een schuldregeling troffen deden daar drie jaar over. De gemeente heeft nu besloten dat ook deze mensen maximaal 1,5 jaar schulden aflossen. De gemeente scheldt het resterende schuldbedrag voor deze inwoners kwijt. Inwoners die in aanmerking komen voor deze kortere schuldregeling krijgen persoonlijk bericht van de gemeente. Inwoners met een lopend wettelijk traject komen niet in aanmerking voor deze overgangsregeling.

 Wethouder Menno Roozendaal licht de overgangsregeling toe: “Wij vinden het als gemeente heel belangrijk om oog te hebben voor onze inwoners in een financieel kwetsbare positie en willen daarin iedereen zo gelijk mogelijk bedienen. De ingangsdatum van een traject zou dan niet uit mogen maken. Daarnaast biedt deze verkorting inwoners veel sneller uitzicht op een duurzame schuldenvrije toekomst. Dat kan voor deze mensen een enorm verschil maken en veel zorgen wegnemen. Wij hebben er daarom bewust voor gekozen om een overgangsregeling te creëren.”