Gemeente neemt inwoners bij de hand in gevoelig proces

MEIERIJSTAD – Tientallen mensen hebben de afgelopen maanden meegedacht over windenergie in Meierijstad. Niet iedereen was gelukkig met de manier waarop dat verliep. De gemeente neemt inwoners nu bij de hand om stap voor stap samen het proces te doorlopen.

De eerste digitale bijeenkomsten vormden de basis voor een zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Die NRD komt vanaf 1 augustus ter inzage.

Nog vier gebieden

In Meierijstad zijn nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

De NRD is feitelijk een lijst van zaken die straks onderzocht moeten worden in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER). Volgens de wet moeten nieuwe projecten, die effect kunnen op het milieu, onderzocht worden door milieudeskundigen. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in het Milieueffectrapport. Dan gaat het in dit geval over de gevolgen van windmolens op vogels en fauna, geluid, slagschaduw, lichtschittering, opeenstapeling van geluid vanwege militair vliegverkeer en effecten van windmolens op veehouderijen.

Niks over waarde van huizen

In de NRD staan ook dingen niet, zoals de invloed van windmolens op de waarde van omliggende woningen of de gevolgen van slagschaduw op zonnepanelen. Die hebben namelijk niks met milieu te maken.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanaf 1 augustus te inzage en is in te zien op de website van de gemeente Meieiijstad. In verband met vakantie loopt die inzagetermijn tot 30 september. In die periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Gevoelig en complex

In het najaar organiseert de gemeente opnieuw enkele avonden. In september om uitleg te geven hoe een inwoner een zienswijze in kan dienen. Later volgt een avond om de reactie op de zienswijzen toe te lichten. Na verwerking van alle zienswijzen en behandeling in het college, neemt de raad in december een besluit over de NRD. Daarna wordt het MER opgesteld.

De gemeente neemt uitgebreid de tijd omdat windenergie volgens wethouder Harry van Rooijen een gevoelig en complex onderwerp is. “We willen dat inwoners het proces én de inhoud goed kunnen begrijpen. Daarom kiezen we ervoor momenten te organiseren waarop we zaken rustig kunnen uitleggen en vragen kunnen beantwoorden. Het is een belangrijke verkenning en die doen we samen met onze inwoner,” benadrukt Van Rooijen.