Gemeente Meierijstad zet in op ‘fietsforensen’

MEIERIJSTAD - De gemeenten in Noordoost-Brabant gaan actief aan de slag met fietsstimulering. Dit doen ze om de verkeersdrukte te verminderen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Ook de gemeente Meierijstad is bij dit project betrokken.

“Duurzame bereikbaarheid vraagt om anders en minder vaak reizen; dat is dé manier om vertraging te voorkomen”, vertelt wethouder Jan van Burgsteden. “In Meierijstad zetten Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en de gemeente via een werkgeversaanpak méérjarig in op fietsstimulering; want 50% van de werknemers in Meierijstad die binnen 10 km van het werk woont, reist nu nog per auto. Daar is dus veel winst te behalen”, legt hij uit. 

Er wordt onder andere een probeeractie opgezet voor e-bikes. Bedrijven krijgen daarbij acht weken lang drie e-bikes te leen, zodat werknemers het ‘fietsforensen’ kunnen uitproberen. Bij dit project zit een communicatiepakket wat werknemers moet enthousiasmeren om de fiets te pakken.  

Bedrijven kunnen zich opgeven via info@onsbrabantfietst.nl.