Gemeente Meierijstad wil met nieuwe website financiële problemen van inwoners terugdringen

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat deelnemen aan het programma geldfit.nl van De Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Hiermee hoopt ze inwoners met geldproblemen sneller te bereiken. Landelijk zijn er al 184 andere gemeenten aangesloten bij geldfit.nl. Vorig jaar werd er door zo'n 1,5 miljoen mensen gebruik van gemaakt.

Wethouder Menno Roozendaal vindt het belangrijk dat er extra hulp is voor mensen met geldproblemen. “De Nederlandse Schuldhulproute w heeft zich bewezen als een effectieve toeleiding naar schuldenaanpak. Juist door samen te werken kunnen we onze inwoners hulp op maat aanbieden en mogelijk geldzorgen oplossen dan wel verminderen”, vertelt hij.

Met behulp van Geldfit kunnen mensen hulp op maat krijgen. Door een test te doen worden problemen namelijk erg specifiek in kaart gebracht en kan er ook specifieke hulp geboden worden. Het hulpaanbod bestaat uit het aanreiken van tips en tools of een doorverwijzing naar hulpverlening bij een lokale instantie. Daarnaast maken banken, zorgverzekeraars en energiemaatschappijen er ook gebruik van, waardoor problemen sneller gesignaleerd kunnen worden.