Gemeente Meierijstad moet onderzoeken of contant betalen mogelijk moet zijn

MEIERIJSTAD – Een flinke meerderheid van de gemeenteraad van Meierijstad vindt dat de gemeente op essentiële plaatsen zoals bij de balie in het gemeentehuis en bij de milieustraat contant betalen mogelijk moet maken. Nu kan er daar alleen met een pinpas worden betaald, maar een ruime meerderheid van de raad wilde donderdagavond een motie van de politieke partij Hart ondersteunen om op belangrijke plaatsen ook het betalen met contact geld mogelijk te maken.
Maar toch komt dat er voorlopig (nog) niet van, want wethouder Goijaarts vroeg de indieners van het voorstel om hun voorstel te wijzigen en B en W opdracht te geven om te gaan onderzoeken wat de kosten van zo’n beslissing zijn en hoe het zit met de veiligheid van medewerkers van de gemeente die dan contant geld moeten gaan aannemen.
De wethouder zegde toe dat een dergelijk onderzoek voor het eind van dit jaar kan zijn afgerond.
Met name de VVD en het CDA hadden bedenkingen bij het ‘op het oog sympathieke voorstel van Hart’ omdat ze vrezen dat voor een hele kleine groep mensen nu hoge kosten moeten worden gemaakt, al is het maar omdat er uit het oogpunt van controle altijd 2 paar ogen nodig zijn als er contant geld wordt aangenomen.
Laurens van Voorst van Hart, die het voorstel indiende, was bepaald niet onder de indruk van de argumenten van extra kosten en veiligheid. Volgens hem is het inderdaad een kleine groep mensen, vooral ook ouderen, die contant betalen verkiezen boven de pinpas. En Ruud Merks (SP) wees er ook nog op dat mensen die in een betalings-regeling zitten vaak geen eens een pinpas hebben.
Inclusie
“Ik zie wat die veiligheid betreft geen verschil een medewerkers achter de kassa in een supermarkt of iemand achter de bar bij een horeca-zaak”, aldus Van Voorst.
En het argument van de extra kosten is wat hem betreft helemaal geen issue: “Juist Meierijstad beroept zich erop de meest inclusieve gemeente van Nederland te willen zijn en dat betekent per definitie dat je voor inclusie extra kosten voor lief zult moeten nemen. Want inclusie betreft nu eenmaal altijd een (kleine) minderheid”.
Maar Van Voorst wilde, ondanks het feit dat een raadsmeerderheid zijn motie wilde aannemen, de wethouder toch de gelegenheid bieden om binnen enkele maanden met cijfers en argumenten te komen.Wordt vervolgd, dus