Gemeente maakt kaart met belangrijke bomen

MEIERIJSTAD – De zomerzon heeft zich in juni al flink laten zien. Het kwik tikte zelfs al de 30 graden aan. Veel mensen zochten toen toch even verkoeling in de schaduw. Een groene leefomgeving is belangrijk om hittestress te voorkomen én is goed voor de biodiversiteit. Daarom stelt de gemeente een Groene Kaart op. Daarin staat onder meer welke bomen alleen met een kapvergunning gekapt mogen worden én welke bomen beschermd zijn. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk om bomen te beschermen?

Natuurlijke airco

“Sommige bomen zijn beeldbepalend, zoals de rode kastanje bij het voormalig gemeentehuis van Rooi,” legt Henri van Weert uit. Hij is actief bij Stichting Het Roois Landschap en schreef voor de Mooi Rooi Krant een zeer gewaardeerde rubriek over bijzondere bomen in Rooi. “Bomen spelen daarnaast ook een belangrijke rol in de biodiversiteit en het aanzicht van het landschap. Denk maar aan de populier die ons herinnert aan de klompenindustrie. Deze boom is helemaal verweven met ons landschap. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat bomen ook belangrijk zijn voor de duurzaamheid. Simpel samengevat zijn ze de goedkoopste en meest natuurlijke airco die er bestaat.”

Groene kaart

Op de Groene Kaart die de gemeente momenteel opstelt komen onder meer alle beschermde bomen te staan. Momenteel worden al deze bomen geïnventariseerd. Dat is best een klus, want alle beschermde en waardevolle bomen worden bekeken, gemeten én gefotografeerd. Stichting Het Roois Landschap heeft gelukkig al heel wat voorwerk gedaan. Henri: “We hebben al een aantal jaren geleden voor Sint Oedenrode een lijst opgesteld met 175 bijzondere, waardevolle en monumentale bomen en bomenrijen.”

De knotberken die gered zijn van de zaag.
Fotograaf: Henri van Weert

Ruimhartig beleid

Henri vindt de ontwikkeling van de Groene kaart super belangrijk. “Het is de enige manier om monumentale en beeldbepalende bomen in Meierijstad te beschermen. Het doet me deugd dat de gemeente ruime criteria hanteert. Zo komen ook houtopstanden, eenvoudig gezegd zijn dat struiken of hakhout, op de Groene Kaart. En de criteria voor monumentale en bijzonder bomen zijn ook ruimer dan die in het landelijk register van monumentale bomen.

Actueel houden

Er komen dus veel bomen op de Groene Kaart te staan. Dat is voor het Roois Landschap ook erg belangrijk. “De stichting diende als klankbord bij de ontwikkeling van het bomenbeleid. We voelen ons zeker gehoord. We hopen dat de gemeente de Groene Kaart actueel gaat houden. Net als mensen veranderen bomen ook naarmate ze ouder worden en hebben ze uiteindelijk ook een levenseinde. De kaart zal dus een dynamisch karakter moeten krijgen.” Wat Henri betreft moet de Groene Kaart ook het verhaal van elke boom vertellen. “Het zou mooi zijn als bij elke boom op de kaart ook komt te staan waarom deze boom bijzonder of monumentaal is.”

De Ollandse beuk is een erkende wereldboom.
Fotograaf: Henri van Weert

Bijzondere bomen

Hoe gek het ook klinkt: er zijn meer dan genoeg bijzondere bomen in Meierijstad. Henri kan er veel en met veel enthousiasme over vertellen. Een favoriete boom kiezen? Dat kan hij niet. Daarom deze persoonlijk tip 3 van Henri:

De knotberken

Enkele jaren geleden hebben we ons hard gemaakt om te voorkomen dat deze bijzondere bomen aan de zandweg Grove Den omgezaagd zouden worden. Ze zijn meer dan 100 jaar oud en een in Nederland heel zeldzaam verschijnsel. Ze zijn nog het meest bekend van de Nuenense schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh.

De fladderiep

Deze boom is te vinden in het buitengebied en is in Nederland erg zeldzaam en is bestand tegen overstromingen.

De Ollandse beuk

De beuk bij de kerk is rond 1850 ontstaan en overleefde het opblazen van de kerk in de Tweede Wereldoorlog. De beuk is uitgeroepen tot wereldboom. Een wereldboom is een boom die alles in zich heeft om oeroud te worden.

Henri benadrukt dat er nog veel, heel veel meer mooie bomen in Meierijstad te vinden zijn. Zolang de Groene Kaart nog niet gereed is, kan iedereen monumentale bomen ontdekken via de kaart van de Bomenstichting.