Gemeente leert van klachten bewoners: groenrenovatie aangepast

SCHIJNDEL - Er was voldoende inspraak, was de mening van de gemeente Meierijstad. Maar toch waren een aantal bewoners van de Michiel de Ruyterstraat niet blij met de groenrenovatie van hun straat. Ze vonden dat op sommige punten onvoldoende naar hun mening is geluisterd. SP wilde dat de gemeente nog eens goed naar de groenrenovatie keek. De partij kreeg hierin steun van Hart. En dat heeft geholpen: de groenrenovatie wordt alsnog aangepast.

“We hebben dus toch gewonnen”, stelt een van de veelal oudere bewoners van de twee pleintjes in de Michiel de Ruyterstraat. Dat gelijk is niet het belangrijkste. Het gaat hen vooral om de verkeersveiligheid in de straat.

Inspraak
De gemeente wilde aanvankelijk geen gehoor geven aan de klachten en zorgen van de buurtbewoners. Zij stelde dat omwonenden tijdens het inspraaktraject hun mening in een werkgroep en tijdens online bijeenkomsten hadden kunnen geven. Juist het digitale karakter van de inspraak was voor veel oudere bewoners een hindernis.Daarnaast voelden sommige bewoners zich onvoldoende gehoord. Reden voor SP en Hart om de gemeente te vragen om nog eens goed naar de argumenten van de buurtbewoners te luisteren.
Veiliger
Naar aanleiding van deze argumenten gaat de gemeente een deel van de groenrenovatie terugdraaien. Op de plek waar eerst een trottoir lag, werd bij de renovatie beplanting aangelegd. Juist dat maakte de situatie onveiliger, zo vonden sommige bewoners. Zij wilden graag de stoep terug. Vooral voor ouderen en kinderen is dat veiliger. Kinderen kunnen over de stoep een rondje fietsen zonder over te hoeven steken. Mensen met een rollater kunnen weer gewoon rechtdoor lopen en hoeven minder vaak over te steken.

Aanpassingen Het blijkt een overtuigend argument, want dit najaar worden de aanpassingen aan de groenrenovatie uitgevoerd. De parkeervakken van de eerste twee pleintjes (oneven nummers) worden uitgevoerd in grastegels en daarachter wordt opnieuw een verharding teruggebracht. Het trottoir achter de parkeervakken wordt dus teruggelegd. tot grote tevredenheid van de omwonenden.