Gemeente gaat proef doen om leembossen Boskant en De Scheeken te herstellen

BOSKANT - Meierijstad gaat, in samenwerking met de Bosgoep Zuid Nederland, de verdroging van de leembossen aanpakken. Het gaat daarbij met name om de leembossen in Boskant en De Scheeken.

Steeds meer bossoorten die kenmerkend zijn voor leemgronden gaan achteruit of zijn zelfs al verdwenen als gevolg van de verdroging. De gemeente gaat nu samen met de Bosgroep Zuid Nederland een proef nemen om dat herstel van de leembossen te bevorderen. Er zal gezorgd worden voor een betere waterhuishouding in het gebied en daarna haalt de Bosgroep een aantal bomen weg waardoor er meer licht op de bodem kan komen zodat struiken en kruiden meer kans krijgen om te groeien.
 
Ook zal er gezorgd worden voor nieuwe aanplant waarbij bewust gekozen wordt voor boomsoorten die nu nog niet of nauwelijks voorkomen in de leembossen maar die er wel thuis horen, zoals de winterlinde, de haagbeuk, de veldesdoorn en de zoete kers.

In het najaar zullen er bomen gekapt worden en dan worden er in de winter nieuwe bomen geplant omdat de nieuwe jonge bomen dan in winterrust zijn.
Tijdens de werkzaamheden zullen uit veiligheidsoverweging sommige wegen in het gebied tijdelijk afgesloten zijn en verder zal tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het welzijn van de dieren in het gebied.
 

Op 11 september organiseren de gemeente en de Bosgroep een excursie voor belangstellenden. Die moeten zich dan wel vooraf aanmelden via postbus@bosgroepzuid.nl

Fotograaf: Google Maps