Gemeente betreurt situatie bij 't Spectrum

Overleg met bestuur over toekomstige leiding

SCHIJNDEL – Burgemeester en wethouders van Meierijstad betreuren het dat ’t Spectrum in Schijndel in vier jaar tijd vier managers heeft versleten. De gemeente is aandeelhouder van Accommodatiebeheer Schijndel BV (waar ’t Spectrum) toe behoort en is met het bestuur in gesprek hoe de organisatie in de toekomst beter geleid kan worden.

Het college schrijft dat in antwoord op vragen van D66. Die partij maakt zich zorgen om de situatie bij ’t Spectrum. D66 stelde vooral vragen over de samenstelling van het bestuur. Dat zijn vrijwilligers.

Moeilijk bestuurders te vinden

Burgemeester en wethouders nemen het op voor de bestuurders. “In het 16-jarig bestaan van ’t Spectrum heeft de praktijk geleerd dat het moeilijk is om bestuursleden op vrijwillige basis te werven. Dat geldt niet alleen voor ABS BV, maar vormt een steeds groter probleem bij vrijwillige organisaties,” aldus het college.

Voor de benoeming van de bestuursleden is geen protocol. “Idealiter is in het bestuur voldoende personele, juridische, technische en financiële kennis vertegenwoordigd,” schrijven B&W in antwoord aan D66.

Code

Het college heeft waardering voor het bestuur en heeft dat ook aan de bestuursleden laten weten. Dat neemt niet weg dat de gemeente in het kader van de vernieuwing ook met het bestuur praat over de zittingsduur, een afspiegeling van doelgroepen en doorontwikkeling. Bovendien wordt er een overeenkomst gemaakt waarin wordt beschreven op welke manier culturele instellingen moeten worden bestuurd, een zogenoemde Code Cultural Governence.

D66 vroeg zich af of de BV niet beter geliquideerd kan worden. B&W sluiten niet uit dat de rechtsvorm ooit veranderd zal worden, maar op dit moment zien zij dat niet als een oplossing voor de problemen.