Geld voor extra onderwijs aan kinderen met achterstand

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat meedoen aan het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Via dat programma krijgen scholen geld om bijvoorbeeld flexibele leerkrachten in te zetten in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Deze zogenoemde ‘tutoren’ geven extra begeleiding aan kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand. Ook zorgen ze ervoor dat de overgang voor leerlingen, die van de Taalvijver komen en instromen op een reguliere basisschool, soepeler verloopt.


Voorbereiden op de toekomst
Het onderwijs kan in zo’n programma een grote rol spelen. Wethouder Coby van der Pas zegt: “Goed onderwijs is belangrijk om onze kinderen voor te bereiden op de toekomst. Samen zetten we de schouders onder dit programma.”


De gemeente zet er met het hele onderwijs, maar ook met bijvoorbeeld de bibliotheek en de kinderopvang op in kinderen een goede start te geven in het basisonderwijs en de taalvaardigheid van alle leerlingen te verhogen.

Photo by kyo azuma on Unsplash