Geen zonneparken in Zijtaart en Mariaheide

MEIERIJSTAD - Er komen voorlopig geen zonnepanelen-parken in Zijtaart en Mariaheiden. Burgemeester en Wethouders van Meierijstad hebben besloten om de ingediende plannen daarvoor niet verder in behandeling te nemen. Het gaat om zonneparken aan de Laarsweg bij Zijtaart en aan de Hintelstraat bij Mariaheide. De plannen die daarvoor waren ingediend door NRG2ALL voldoen niet aan de eisen die de gemeente heeft gesteld aan burgerparticipatie.

Meierijstad zal door dit besluit niet kunnen voldoen aan de eigen doelstelling om in eerste instantie 50 hectare beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie om zo de doelstelling van CO2=neutral in 2050 te kunnen bereiken.
Vorig jaar zijn er 38 initiatieven ingediend voor de aanleg van dit soort zonneparken en de gemeente heeft er uiteindelijk 7 met een positief oordeel in gang gezet.

Minder
De twee projecten van respectievelijk 8,3 en ,4 hectare die niet doorgaan hebben tot gevolg dat van de geplande 50 hectare voor de eerste tranche 'slechts' 37,3 heactare zal kunnen worden gebruikt. Er is op dit moment geen reserve-wachtlijdt met kwalitatief goede plannen en de gemeente zegt "geen genoegen te willen nemen met minder".
De nu afgewezen plannen in Mariaheide en Zijtaart kunnen als de tweede tranche in behandeling wordt genomen wel opnieuw worden ingediend, maar zullen dan moeten 'concurreren met alle nieuw ingediende plannen "omdat we op die manier het speelveld eerlijk en transparant houden", aldus wethouder Harrie van Rooijen.

Aanscherpen
Alle geselecteerde initiatiefnemers zijn uitgenodigd hun plannen voor het zonnepark verder aan te
scherpen onder andere door het betrekken van de omgeving en belanghebbenden bij de plannen.
Drie van de zeven plannen hebben inmiddels een positief principebesluit ontvangen. Daarmee
kunnen zij een planologische procedure starten om een omgevingsvergunning te verkrijgen:
Solisplan aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode (3,9 ha); Statkraft aan de Schootsdijk/Gagel
(6,6 ha) en ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha). De laatste 2 locaties zijn in het
buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode.