'Geen windmolens en zonneparken bij vogelgebieden'

Klemmend beroep Meierijstadse vogelbeschermers aan gemeenteraad

MEIERIJSTAD – De Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad en de Weidevogelvereniging Schijndel en omstreken roepen het gemeentebestuur van Meierijstad op geen zonneparken en windmolens aan te leggen bij broedgebieden voor vogels. De vereniging schrijft dat namens alle vogelliefhebbers uit Meierijstad aan het gemeentebestuur.

De vogelaars reageren hiermee op de Regionale Energie Strategie waarin per regio in Nederland staat beschreven wat gemeenten moeten doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Meierijstad werkt op dit moment aan plannen voor zonneparken en windmolens.

De weidevogelvereniging erkent dat er iets moet gebeuren want “de opwarming van de aarde, het extremere weer en de stijging van de zeespiegel hebben grote gevolgen”, schrijft de stichting.

Desastreuze effecten

Naast de klimaatcrisis is er volgens de vogelaars een minstens zo urgente biodiversiteitscrisis. “Veel vogelpopulaties staan fors onder druk. Afhankelijk van de locaties kunnen wind- en zonneparken desastreuze effecten hebben op onze al onder druk staande vogelpopulaties. Niet alleen kunnen vogels tegen windmolens aanvliegen met sterfte tot gevolg,” aldus de weidevogelvereniging.

Ook gaan wind- en zonneparken in natuurgebieden zowel op land als op water volgens de vogelaars ten koste van concreet leefgebied. “Veel vogelsoorten vermijden dergelijke obstakels en het gebied wordt ongeschikt om te broeden, te rusten en voedsel te zoeken. Windmolens kunnen ook een barrière vormen wanneer ze op vaste vogeltrekroutes (bijvoorbeeld tussen slaapplaatsen en foerageergebieden) staan.”

Voldoende alternatieven

Daarom roept de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad de gemeenteraad op belangrijke vogelgebieden te ontzien bij de locatiekeuze van wind-en zonneparken. “Laten wij de natuur in onze gemeente niet verder onder druk zetten. Los van dat wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor energiebesparing, zijn er voldoende alternatieven voorhanden zolang er nog zoveel daken van woningen en bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen zijn,” aldus de vogelbeschermers.

Foto Harrie Timmermans