Geen provinciaal geld voor Het Groote Hooft

MEIERIJSTAD – Theatergezelschap Het Groote Hooft in Veghel grijpt naast de provinciale subsidiepot voor culturele instellingen. Het Groote Hooft had een half miljoen euro gevraagd. Maar de adviesraad oordeelde dat het gezelschap te lokaal is om mee te kunnen eten uit de provinciale ruif.


Donderdag maakte de provincie bekend welke culturele instellingen in Brabant subsidie krijgen.

Het Groote Hoofd is een theatergezelschap, dat bij alle projecten en voorstellingen ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen betrekt. De Adviescommissie vindt dat een pluspunt.

Het Veghelse Theatergezelschap maakt voorstellingen rondom maatschappelijk thema's, waarbij aansluiting gezocht wordt bij partners in het maatschappelijke veld. Eén van de bekendste produkties is De Fabriek, een stuk over de geschiedenis van de veevoederfabriek in Veghel.

Laagdrempelig

“De plannen zijn laagdrempelig,” aldus de adviescommissie, “maar komen in eerste instantie weinig vernieuwend over. De onderwerpen zijn weliswaar duidelijk omschreven, maar een nadere uitwerking ontbreekt. De artistieke visie komt niet helder uit het plan naar voren. De thema's van de voorstellingen vindt de commissie interessant maar het is onduidelijk welke artistieke keuzes er gemaakt zijn. Het theatergezelschap is onderscheidend, maar de commissie is kritisch omdat de artistieke uitgangspunten beperkt zijn beschreven in de aanvraag. De Adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als matig”.

Loyaliteit

“Het Groote Hoofd leunt mede op de marketingkracht van de Noordkade en de aantrekkende werking daarvan. De commissie schrijft daar over: “Hoe het publiek betrokken wordt, is onvoldoende uitgewerkt en roept vragen op bij de Adviescommissie. De komst van publiek is vooral op loyaliteit gebaseerd. De ambitie om landelijke bekendheid te verwerven is mooi, maar de commissie heeft haar twijfels over hoe Het Groote Hoofd dit wil bereiken.”

De commissie oordeelt dat Het Groote Hooft vooral belangrijk is voor Meierijstad en dat het gezelschap voor de lokale infrastructuur zelfs crucicaal is.