Geen nieuwe legionellabesmettingen; bron vinden moeilijk

SCHIJNDEL - Sinds vrijdag 19 november zijn er geen nieuwe meldingen van legionella in Schijndel bijgekomen.

Dat betekent dat er nog steeds 15 gemelde besmettingen zijn, waarvan er één persoon is overleden.

Alle betrokken partijen houden er rekening mee dat er geen bron gevonden wordt. Dit gebeurt bij veertig procent van de legionella-uitbraken.

Bemonsteringen

Vorige week is de GGD gestart met het nemen van monsters bij mogelijke bronnen. Daarbij zijn bruikbare tips van burgers meegenomen. Dit is een doorlopend proces. Zodra uit onderzoek nieuwe aannemelijke bronnen naar voren komen, worden die ook meegenomen bij de bemonstering. De zoektocht concentreert zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn inmiddels bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere aan koeltorens en fonteinen.

De eerste uitslagen van de monsters die genomen zijn, verwacht GGD Hart voor Brabant in de loop van volgende week. Tussen een bemonstering en de uiteindelijke uitslag zit een periode van tien tot veertien dagen. Pas dán kan de GGD met zekerheid stellen of het om de juiste legionellabacterie gaat.