Geen enkel amendement aangenomen; indieners toch tevreden

Raad Meierijstad unaniem eens met begroting 2022

MEIERIJSTAD – Twee avonden vergaderen over de begroting voor 2022 van de gemeente Meierijstad leverde op dat een extra verhoging van de OZB met twee procent niet doorgaat. Dat besluit viel vorige week al.

De gemeenteraad nam donderdag unaniem de begroting aan. Tijdens dat tweede deel van de vergadering werden meerdere amendementen en moties ingediend die geen van alle werden aangenomen. Desalniettemin waren de indieners elk op hun eigen manier tevreden.

Randweg Erp

Jaar in jaar uit komt Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad met ongeveer hetzelfde amendement op de begroting: trek geld uit voor een onderzoek naar een rondweg om Erp. Elk jaar moet Verkuijlen vaststellen dat zijn poging tevergeefs was. Ook dit jaar, maar concludeerde de fractievoorzitter van GM, dit jaar lijkt de weerstand kleiner en is zijn hoop groter.

Zijn hoop is vooral gevestigd op een mobiliteitsvisie die in december wordt gepresenteerd. Daarin staat hoe burgemeester en wethouders denken de verkeersproblemen in de hele gemeente aan te pakken.

Meerdere partijen zeiden dat ze die visie willen afwachten en dan alsnog willen nadenken over het idee van Peter Verkuijlen. Tenminste als uit de visie blijkt dat de verkeersproblemen in Erp alleen maar kunnen worden opgelost met een rondweg. “We gaan vooruit,” zei de GM-politicus.

Een randweg om Erp is jarenlang discussiepunt geweest. Nog niet zo lang geleden werd de N616 die dwars door het dorp loopt opgeknapt. Onderdeel van het plan is ook dat de huizen langs die weg worden geïsoleerd. Als dat klaar is dan is het voor de meeste raadsfracties een prima oplossing voor de verkeersproblematiek in Erp.

Laurens van Voorst van Hart was op voorhand al niet voor een randweg. “Niemand in Erp wil die weg. De dorpsraad niet en de ondernemers zijn er fel tegen gekant. Met de opgeknapte weg is het al een stuk veiliger geworden in Erp,” aldus Van Voorst.

De meeste raadsleden hadden desondanks bewondering voor de vasthoudendheid van Verkuijlen. Behalve Marrik van Rozendaal van D66: “Elk jaar hetzelfde amendement gaat vervelen,” zei hij.

Bijstandsnorm

Bewondering was er ook voor Ruud Merks van de SP die jaar in jaar uit een motie indient om de norm voor toekenning van bijzondere bijstand te verhogen naar 130% van de bijstandsnorm. Geen van de partijen stemde er mee in, ze vonden dat Meierijstad al een goed armoedebeleid heeft. Merks was desalniettemin tevreden want zijn motie leidde er wel toe dat meerdere partijen naar aanleiding daarvan aandacht vroegen voor mensen die in financiële problemen komen door stijgende energieprijzen. Ook wethouder Menno Roozendaal zei dat er mogelijkheden zijn om die mensen te steunen.

Klare taal

Het was dus een avond waarop alle moties en amendementen werd weggestemd, terwijl de indieners achteraf niet ontevreden waren. Hart diende een motie klare taal in. De partij wilde laten vastleggen dat alle brieven aan inwoners zo worden geschreven dat ze ook begrijpelijk zijn. Dus geen ambtelijk jargon meer.

Volgens Hart heeft Meierijstad een softwareprogramma dat ambtenaren daarbij kan helpen, maar wordt dat te weinig gebruikt. Hoewel het amendement werd verworpen was Van Voorst toch tevreden. Want naar aanleiding van de motie zijn meer ambtenaren het programma gaan gebruiken. “De motie heeft zijn werk dus gedaan,” aldus Van Voorst.