Gebruik lachgas in Meierijstad verdubbeld in vijf jaar

MEIERIJSTAD –In Meierijstad gebruikte vier procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar in 2019 wel eens lachgas. Dat is een keer zoveel als vijf jaar geleden. Bij de politie in Meierijstad zijn de afgelopen drie maanden 34 meldingen binnengekomen die verband houden met lachgas.


Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van het CDA-raadslid Jankees Schwiebbe. Die wil een verbod op lachgas in Meierijstad in navolging van veel andere gemeenten.

Volgens burgemeester en wethouder zijn de regels over het gebruik van lachgas anderhalf jaar geleden door de gemeenteraad al aangescherpt. Het college wil bij de eerstvolgende herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening bekijken of die regels nog strenger kunnen. In de APV staat nu dat het verboden is op een openbare plaats lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor andere mensen, de openbare orde, de volksgezondheid of het milieu.

Acht keer melding van overlast

Uit de antwoorden op de vragen van Schwiebbe blijkt dat er vanaf februari tot deze week acht keer melding is gemaakt van overlast door mensen die lachgas gebruikten. Zes keer werd een bekeuring uitgedeeld aan mensen die lachgas vervoerden. In zeven gevallen werden bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van lachgas. Er waren ook nog zeven meldingen over jongeren die aan lachgas verslaafd zijn en er waren zeven meldingen van handel in lachgas.

2019 was het jaar waarin in de GGD-regio Hart voor Brabant onderzoek werd gedaan naar lachgasgebruik. Waar in Meierijstad vier procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar in 2019 lachgas gebruikte, lag dat in de GGD-regio één procent hoger. In 2016 gebruikte in Meierijstad 2% van de jongeren lachgas. In 2019 kreeg in Meierijstad 11% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar lachgas aangeboden, tegen 12% in GGD-regio Hart voor Brabant. Van 16 tot 25-jarigen heeft in de hele regio de helft wel eens lachgas gebruikt.

Niet aanwakkeren

“Het blijft altijd een vraagstuk: ga je wel of geen voorlichting geven aan jongeren en ouders. Je wilt het onderwerp niet onnodig aanwakkeren, maar daarentegen wil je ouders wel voorbereiden op waar hun jongeren mee bezig kunnen zijn,” aldus burgemeester en wethouders.


Er worden wel acties ondernomen om op het gevaar van lachgas te wijzen. De GGD geeft webinars en verslavingszorg NovadicKentron organiseert ouderavonden over allerlei soorten verslaging, waaronder die aan lachgas.