Gebroeders Peters mag van Raad van State door met uitbreiding

SINT-OEDENRODE/DEN HAAG – Na maandenlang juridisch getouwtrek, heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak tussen de gemeenteraad en een aantal omwonenden van Bomenrooier Gebroeders Peters. De omwonenden hebben na een eerdere uitspraak meerdere bezwaren aangetekend tegen het bestemmingsplan dat door de gemeente werd opgesteld, maar deze zijn allemaal ongegrond verklaard.

Op 29 juni 2023 stemde de raad in met een bestemmingsplan, waarin uitbreiding van de Bomenrooier mogelijk wordt gemaakt. Dit stuitte op verzet van omwonenden, die onder meer klaagden over geluidsoverlast en een ‘acetongeur’ die van het terrein vandaan zou komen. Daarnaast waren de bewoners bang dat het omliggende gebied, dat onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en de ‘groenblauwe mantel’. Ook zou de verkeersveiligheid aangetast worden en menen de omwonenden dat het bedrijf thuis hoort op een industrieterrein.

Uiteindelijk werden al deze bezwaren ongegrond verklaart door de rechter. In een akoestisch rapport kwam naar voren dat er van geluidsoverlast nauwelijks tot geen sprake is. De opgeslagen houtsnippers zouden op maximaal 1 meter afstand kunnen zorgen voor een ‘vochtige houtlucht’, waar het bij zou blijven, de natuur wordt gecompenseerd en het extra vrachtverkeer (4 bewegingen per dag) zal niet voor problemen zorgen.

De uitspraak zorgt er dus voor dat Gebroeders Peters mag doorgaan met de extra opslag van houtsnippers op het eigen bedrijventerrein. Daarnaast mag het ook de gewenste keerwand van legioblokken plaatsen.