Gaan vastgoed- en kantooreigenaren ook meebetalen aan centrumverbetering?

Dirk Lammers (L), Joost de Vaan (M) en wethouder Van Rooijen (R) ondertekenen het BIZ-voorstel

SINT-OEDENRODE – Het is al gebruikelijk dat alle Rooise centrumondernemers een reclamebelasting betalen. Met dat geld wordt de kwaliteit en aantrekkingskracht van het centrum versterkt. Volgens een nieuw voorstel zouden ook vastgoedeigenaren en kantoorbezitters in het centrum mee moeten gaan betalen. Normale woningen vallen hier niet onder. Een besluit wordt op 30 september in de gemeenteraad genomen.

De gemeenteraad beslist dan over de invoering van een BIZ, een bedrijven-investerings-zone. Als dit plan doorgaat start in oktober een verplichte formele draagvlakmeting onder ondernemers en vastgoedeigenaren. Als 50% van de partijen meedoet aan de meting en 2/3 van de uitgebrachte stemmen positief is, kan de BIZ in 2022 een feit worden. Gebiedsgerichte financiële bijdragen zijn dan afdwingbaar.

BIZ voor business

Een BIZ is een instrument om de kosten voor verbeteren van de kwaliteit van een centrumgebied te verdelen onder alle betrokken partijen; in dit geval dus ondernemers én vastgoedeigenaren. Zij krijgen een heffing die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van hun winkel-, horeca- of kantoorpand(en). Het gezamenlijke hoofddoel is het centrum van Sint-Oedenrode op de kaart blijven zetten als een gastvrij en servicegericht centrum met een aantrekkelijke aanbod voor de eigen inwoners en de recreanten.

De financiële middelen die via de heffingen binnenkomen worden besteed aan projecten. Vastgoedeigenaren willen vooral investeren in een compact centrum en de aanpak van
leegstand. Ondernemers richten hun pijlen meer op marketing, evenementen en aankleding van het centrum. Het Centrummanagement Sint-Oedenrode krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering van de BIZ-programma’s.

Veghel heeft al een BIZ

Wethouder Harry van Rooijen vertrouwt erop dat de BIZ in Sint-Oedenrode, net zoals eerder in Veghel, op brede steun kan rekenen. “In het centrum van Rooi gaat het een en ander veranderen; denk aan de voorgenomen verhuizing van AH en de herinrichting van de Markt. Diverse panden moeten een nieuwe invulling krijgen. Alle partijen zijn erbij gebaat dat iedereen daaraan bijdraagt.”

De achterban is verkend

De afgelopen maanden zijn door enkele partijen al benut om bij de achterban te polsen of een BIZ kansrijk is in Sint-Oedenrode. Dirk Lammers, interim-voorzitter van Stichting
Bedrijveninvesteringszone Ondernemers Centrum Sint-Oedenrode, benadrukt het belang ervan: “De BIZ is uiteindelijk ván ons en vóór ons ondernemers. Het is belangrijk dat we daarmee collectief een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van het centrum van Rooi.”

Joost de Vaan, voorzitter van Stichting Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Centrum Sint-Oedenrode, deelt dat standpunt: “Wij willen als vastgoedeigenaren graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het centrum.”