Ga zelf eens in een rolstoel zitten

MEIERIJSTAD – Inwoners van Meierijstad met een functiebeperking vragen aandacht voor de toegankelijkheidsproblemen die zij dagelijks ondervinden. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid van 3 tot en met 8 oktober 2022 gaan ze hiervoor de straat op om dit kenbaar te maken.

Op donderdag 6 oktober staan ze met een stand op tijdens de weekmarkt op het Meierijplein in Veghel. Vrijdag 7 oktober zijn ze op het Kerkplein in Sint-Oedenrode en op zaterdag 8 oktober bij Bakker Bart nabij de Markt in Schijndel. Op elke locatie van 10:00– 12:00 uur.

Dagelijkse obstakels
‘Gewoon Welkom’. Dat is het thema tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Want mensen met een functiebeperking ondervinden dagelijks obstakels op de weg. Omdat dit ‘gewoon welkom’ geen vanzelfsprekendheid is vraagt stichting Toegankelijk Meierijstad hiervoor aandacht.

Niet altijd bewust
De oproep doet men niet voor niets. 1 Op de 9 inwoners van onze gemeente heeft een beperking. Dat zijn er bijna 9000! Zij ondervinden dagelijks (bereikbaarheids)problemen. In het Openbaar Vervoer, op straat, bij evenementen, in winkels, horeca en andere plaatsen waar men komt of probeert te komen. Dat gebeurt niet altijd bewust. Mensen staan er gewoon niet bij stil. Door zelf uitleg te geven en begrip te vragen probeert men deze problematiek bij het grote publiek onder de aandacht te brengen.

VN-verdrag
Want, zo redeneert men, als iedereen daar meer bij stilstaat, wordt de slogan ‘Gewoon Welkom’ ook echt werkelijkheid voor mensen voor wie lopen, zien, horen, of begrijpen niet of niet helemaal vanzelfsprekend is. Ook mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat per 14 juli 2016 ook in Nederland geldt.

Praktijksituaties
Tijdens een bezoek aan hun stand Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel laten leden van de werkgroep Stichting Toegankelijk Meierijstad die zelf een beperking hebben zien en voelen hoe zij met hulpmiddelen omgaan in de dagelijkse praktijk. En daarmee onnodige problemen ondervinden. Ervaar zelf eens wat het is om in een rolstoel te rijden, als blinde de weg te vinden of gewoon een dagelijkse handeling uit te voeren. Niet uit het oogpunt van zielig doen. Maar wel om begrip te kweken en inzicht te geven.