Franciscusparochie Veghel gaat op YouTube uitzenden

VEGHEL – De Franciscusparochie in Veghel gaat online in verband met de coronamaatregelen. De parochie gaat de diensten uitzenden via een eigen YouTube-kanaal.

Tot het weekend van 21 en 22 november leiden de verschillende voorgangers uit alle geloofsgemeenschappen deze diensten. De tijden zijn: zaterdagavond 18.45 uur, zondag om 9.00 uur en om 11.00 uur.

Vanaf het weekend van 21 en 22 november (eerste adventsweekend) zullen in alle kerken weer met kleine groepjes van 30 mensen diensten worden verzorgd. De parochianen die daar naar toe willen moeten zich aanmelden.

Allerzielen

Maandag 2 november is het Allerzielen, de gedenkdag voor de overledenen. Op deze dag willen de parochie hun namen noemen en een lichtje opsteken. Door de beperkte maatregelen zijn er alleen in de H. Hart-Johannes kerk en de Lambertus kerk in Veghel allerzielen-vieringen voor genodigden. Op zaterdag, zondag en maandag is om 18.45 uur de dienst in de Lambertuskerk te zien via You tube ‘Franciscus parochie Veghel).

In Erp volgt op een later tijdstip een viering wanneer weer meer mensen aanwezig mogen zijn. In Keldonk, Eerde en Mariaheide zal er een huisbezoek gepland worden en in Zijtaart worden de mensen in de kerk uitgenodigd. Op Boerdonk en Keldonk na zijn alle kerken open voor een kaarsje en persoonlijk gebed. Alle kerkhoven zijn eveneens geopend.