Fractie Hart stuurt Stefan van de Ven open brief over SIEMei

VEGHEL – De fractie van Hart vraagt in een open brief aan Stefan van de Ven, de eigenaar van de Noordkade, om de komende 10 tot 15 jaar geen huur te vragen aan SIEMei.

De gemeenteraad van Meierijstad zal volgende week donderdag instemmen met de bouw van 65 appartementen en een parkeergarage op terrein P1 aan de Noordkade en Hart vraagt nu aan Stefan van de Ven om een deel van de winst die daardoor wordt geboekt om het mede door Stefan van de Ven zelf opgerichte induistriële erfgoed van SIEMei geen huur te gaan vragen.

Zoals bekend heeft SIEMei al sinds het begin van de ontwikkeling van de Noordkade gratis onderdak gevonden op de Noordkade, maar vindt bouwbedrijf Van de Ven dat er nu huur betaald moet gaan worden.
SIEMei heeft mede daarom de gemeente om subsidie gevraagd, maar dat past volgens de gemeente niet in het gemeentelijk subsidie-beleid.

Goede buurman
De fractie van Hart, die eerder in de raad al om onderzoek naar subsidie-mogelijkheid had gevraagd, neemt met de open brief nu het initiatief om SIEMei toch financieel te laten steunen.
“We doen dat in de vorm van een persoonlijke open brief, maar het is wel zeer serieus bedoeld”, aldus Laurens van Voorst van Hart.

“Ik ben op dat idee gekomen omdat we destijds, toen BAS Trucks een hoge reclamemast wilde en de buurt daar fel op tegen was, we BAS Trucks gevraagd hebben om een ‘goede buurman’ te zijn en de buurt tegemoet te komen. BAS Trucks heeft dat toen gedaan en dat vonden we heel mooi”, aldus Van Voorst.

Geen subsidie
“Daarom hopen we dat Stefan van de Ven zich nu ook een goede buurman wil tonen”.
De fractie van Hart heeft begrip voor het standpunt van de gemeente dat subsidie aan SIEMei niet past in het gemeentelijk subsidie-beleid en heeft daarom het initiatief genomen van de open brief aan Stefan van de Ven.