Forse ingrepen om Rooi droge voeten te laten houden

SINT-OEDENRODE – Om Sint-Oedenrode te beschermen tegen wateroverlast en om verdroging te voorkomen gaat een deel van het dorp op de schop.

De plannen hebben vooral betrekking op het beekdal van de Dommel. Het eerste ontwerpplan is klaar. Nu is het aan de inwoners om er op te reageren.

Vanwege de corona was het niet mogelijk informatieavonden te organiseren. Waterschap de Dommel heeft daarom een film gemaakt waarin alle maatregelen worden uitgelegd.

Dijken worden verhoogd


Er staat veel te gebeuren. De dode Dommelarm achter de A50 wordt aangesloten op de Dommel.

De dijken in de omgeving van de Hambrug tot aan de Brockstraat worden verhoogd.

Vanaf de Brockstraat tot aan Ahrend wordt de Dommel met 25 meter verbreed. Ook wordt sportpark de Neul aangepast.

Vanaf de Ahrend tot aan de rioolwaterzuivering komt een geul van 50 meter breed waarin overtollig water kan worden opgevangen.

Het hele plan is te zien op speciale website. Iedereen kan tot 23 juli een reactie geven. In het bijgaande filmpje legt Marcel Brands van het waterschap uit wat er precies staat te gebeuren.