FNV: Geen schoonheidsprijs en kritische kanttekeningen bij verloop reorganisatie Jumbo

VEGHEL – “Reorganisaties zijn prima en ook noodzakelijk. Maar bij Jumbo vinden we die niet transparant genoeg. Het brengt veel onzekerheid met zich mee als je weer opnieuw moet solliciteren binnen je eigen bedrijf. Zeker als de condities van het contract jouw werknemerspositie verzwakken”. Margje van der Woude, bestuurder Handel voor FNV, is daar duidelijk over. “We zien het als een verslechtering van het arbeidscontract. Ook ethisch is het niet fraai als trouwe werknemers hiertoe worden gedwongen.”

Bij de in juni aangekondigde reorganisatie van Jumbo kwamen enkele honderden functies, zoals die van afdelingschef en eerste medewerker, te vervallen. De getroffen werknemers mochten solliciteren op een nieuwe functie binnen het bedrijf. Daarbij moesten zij een nieuw arbeidscontract ondertekenen.

FNV is kritisch op het nieuwe contract

Tientallen werknemers van Jumbo vroegen FNV om advies of ze dit contract wel moeten ondertekenen. FNV noemt in een nieuwsbrief aan haar leden een aantal voorbeelden van verslechterende arbeidsvoorwaarden. Zo worden in de nieuwe overeenkomst enkel de contracturen vermeld, maar niet de werkdagen en precieze werktijden. Die kunnen steeds worden aangepast. Werken op vaste werkdagen wordt hierdoor erg onzeker.

Werken op zon- en feestdagen, in de avonden en tijdens weekenden (artikel 10) kan verplicht worden. Dit is volgens FNV in strijd met artikel 4, lid 9 van de cao VGL 2019-2020.

In artikel 20 van het nieuwe contract staat verder dat de werkgever eenzijdig regelingen en afspraken mag wijzigen als hier zwaarwichtige bedrijfsbelangen reden toe geven. Bij de vorige overeenkomst diende hierover nog overleg met de werknemer te worden gevoerd.


97% vond een nieuwe functie binnen Jumbo

Afgelopen maandag is de vernieuwde opzet van de reorganisatie officieel van start gegaan. Jumbo wil hiermee nog meer service aan klanten kunnen verlenen. “Uiteindelijk vond 97% van de collega’s een nieuwe aangepaste functie binnen Jumbo”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf. “En 3% is ergens anders aan de slag gegaan.”

Als reactie op de kritische kanttekeningen van FNV reageert Jumbo: “De artikelen uit de arbeidsovereenkomsten waar FNV indirect op doelt in haar nieuwsbrief zijn al sinds jaar en dag onderdeel van onze arbeidsovereenkomsten en zijn verder niet inhoudelijk aangescherpt.”

FNV mag oude functieomschrijvingen niet dupliceren

FNV wilde onderzoek doen naar de verschillen in de oude – en nieuwe functieomschrijvingen. Jumbo wilde de oude versie niet toesturen. Juristen van FNV mochten Jumbo bezoeken en deze per plekke bekijken, maar kopiëren of fotograferen was niet toegestaan. Ook werknemers die naar de oude omschrijvingen vroegen kregen deze niet toegestuurd.

Volgens woordvoerder Margje van der Woude is Jumbo erg creatief om verkapte salarisverlagingen door te voeren en de winstgevendheid van het bedrijf zo te vergoten. Jumbo voert bij de reorganisatie overleg met de Ondernemingsraden en de Distributiecentra, maar dat zou volgens Margje met de FNV moeten gebeuren. Die kunnen een goed sociaal plan opstellen, waarbij de positie van werknemers niet wordt ondergraven.