Fioretti- en Zwijsen College toch wat verder 'open'.

VEGHEL - Het Fioretti- en het Zwijsen College gaan maandag a.s. toch wat verder open dan eerst was aangekondigd. Dat meldt de school nu op de eigen website, nadat er gesproken is met de Onderwijsinspectie over dit onderwerp.

“Alle scholen in Nederland worden geacht vanaf aanstaande maandag 7 juni weer alle leerlingen volledig op school te ontvangen. In de media werd de indruk gewekt dat wij ons tegen dit besluit van het kabinet en de kamer zouden verzetten. Dat is echter zeker niet zo.

De minister vraagt van iedere school het maximaal haalbare te doen en dat verwacht hij ook, en terecht, van ons. Daar geven wij natuurlijk graag gehoor aan want ook wij hebben onze leerlingen liefst op school,” zo staat in de verklaring van de school.

Examens

“De omstandigheden op onze school zijn zodanig dat wij de situatie zoals deze de laatste maanden is, wat kunnen uitbreiden. Door de ruimte die ontstaat met het wegvallen van de examenleerlingen zal een deel van de leerlingen nog meer dan nu al het geval is, op school lessen kunnen volgen. Dat terwijl nu al 75% van onze leerlingen vaker dan de helft of zelfs de hele week op school is”, zo staat in de verklaring van de directie.