Financieel steuntje in de rug om organisaties toegankelijker te maken

MEIERIJSTAD – Gemeente Meierijstad wil dat iedereen kan meedoen. Een goed voornemen, waar de gemeente ook geld in wil investeren. Daarom is er het komend jaar geld beschikbaar voor verenigingen en clubs om de toegankelijkheid te vergroten. De gemeente roept deze organisaties op om gebruik te maken van dit Stimuleringsfonds Toegankelijkheid.

Het Stimuleringsfonds Toegankelijkheid wil voor maatschappelijke organisaties de drempel verlagen om praktisch werk te maken van toegankelijk. Sandra Langenbach, ambassadeur inclusie bij de gemeente, licht toe: “Toegankelijkheid is een breed begrip. Het stimuleringsfonds richt zich op concrete activiteiten die de fysieke, sociale of digitale toegankelijkheid bevorderen. Denk aan het letterlijk wegnemen van drempels, het zorgen voor mindervalide toiletten op een festival, het aanbrengen van bewegwijzering, het inschakelen van een gebarentolk bij een voorstelling, een cursus hoe beter om te gaan met mensen met een beperking een voorleesfunctie op een website of het ondertitelen van video’s op digitale kanalen.

Gevulde spaarpot

De voorbeelden die Sandra Langenbach noemt zijn voor veel clubs en verenigingen herkenbaar. Toch is de ‘spaarpot’ van 40.000 euro van het Stimuleringsfonds nog goed gevuld. “Dat valt deels te verklaren doordat veel activiteiten en bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen afgelast zijn,” verklaart Langenbach. “Zo was er een festival dat de digitale toegankelijkheid wilde verbeteren. Maar het hele festival werd afgelast.” Toch verklaart dit maar deels waarom er nog weinig organisaties de weg vinden naar het Stimuleringsfonds Toegankelijkheid. “Zonde,” vindt Sandra Langenbach.

Simpele spelregels

Het Stimuleringsfonds Toegankelijkheid wil juist ook toegankelijk zijn voor organisaties. Daarom is de aanvraag bewust eenvoudig gehouden. “We willen met het fonds maatschappelijke organisaties stimuleren om praktisch werk te maken van een betere toegankelijkheid,” legt Sandra Langenbach uit. “Met kleine aanpassingen kun je vaak al veel bereiken. Daar is dit fonds voor bedoeld. Daarom is het maximum bedrag per organisatie en per jaar 5.000 euro. Voorwaarde is dat de aanvrager zelf 50% van het benodigde bedrag inbrengt, dat er duidelijke omschrijving, begroting en planning is van het project of de activiteit.

Aanvragen

De aanvraag moet gedaan worden door een maatschappelijke of vrijwilligersorganisatie, vereniging of ondernemer zonder winstoogmerk. Ook organistoren van evenementen kunnen subsidie aanvragen. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, hopen we ook meer aanvragen binnen te krijgen.” Aanvragen kan via de website van de gemeente:

www.meierijstad.nl/SFT .