Fikkie in Rooi kan z'n keutel beter intrekken

(Door Jan de Vries)

SINT-OEDENRODE – Het leek twee jaar geleden zo’n eenvoudige vraag van die mevrouw in Sint-Oedenrode. Ze wilde graag een veldje met een hek er omheen waar ze haar hond kon uitlaten. Daar is in Rooi een tekort aan.

Zo’n twee jaar later wacht de mevrouw nog op het uitlaatveldje. De politieke partij Hart trok aan de bel en stelde vragen. Die zijn nu beantwoord.

Belangrijkste is dat er nog steeds geen hondenuitlaatveldje is, maar dat er ten gemeentehuize wel over wordt nagedacht. Net als in 2019. Nadat de wens van veldje kenbaar was gemaakt heeft de gemeente “geconcludeerd dat de aanpak hondenvoorzieningen het beste past als onderdeel kan van de Integrale gebiedsbeheerplannen.”

Logisch want je kunt niet op elke willekeurige plek een poepveldje aanleggen. Er werden twee pilots gestart. Die worden binnenkort afgerond. Maar is er een probleempje lezen we: “Binnen de pilotgebieden zijn de hondenvoorzieningen wel besproken maar zijn geen concrete initiatieven omtrent de hondenvoorzieningen ontvangen.”

Zou het dan zo zijn dat er maar één mevrouw in Sint-Oedenrode is die een uitlaatveldje wil voor Fikkie. Waarschijnlijk niet getuige het volgende proza in de antwoorden van het college: “Vanuit het werkatelier Openbaar gebied is vastgesteld dat de behoefte naar duidelijkheid over de aanpak hondenvoorzieningen groot is en gezien de verlenging van de pilots niet langer kan wachten. Daarom is in het laatste kwartaal van 2021 reeds intern gekeken naar de mogelijkheden voor hondenvoorzieningen passend binnen onze gemeente.”

Ze krijgen in het bestuurscentrum opeens haast. Dat wil zeggen dat er in het eerste kwartaal van 2022 een participatieproject wordt opgestart. Oftewel, inwoners kunnen meepraten. Van mei tot augustus volgend jaar wordt er weer een belangrijke stap gezet: opstellen conceptbeleid en terugkoppeling binnen participatietraject. n het vierde kwartaal van 2022 wordt er een hondenbeleid vastgesteld en begint de uitrol.

Het kost allemaal tijd, want de gemeente is groot en er zijn wel meer mensen in meer dorpen die iets willen. “Op basis van het op te stellen beleid kunnen we toetsen of een gevraagde voorziening past binnen deze kaders. Hierdoor waarborgen we een gelijke behandeling binnen onze gehele gemeente,” schrijft het college.

Waar de gemeente Meierijstad doorgaans toch helemaal niet zo'n slecht figuur slaat als het gaat om burgerparticipatie kun je bij het lezen van de antwoorden op de vragen van Hart niet anders concluderen dan dat er ook wel eens poep gepraat wordt.

Foto door Joe Caione op Unsplash