Fel verzet tegen windmolens: politiek kan de borst nat maken

MEIERIJSTAD – De politieke partijen in Meierijstad praten donderdagavond voor het eerst over het plan om meer windmolens in de gemeente neer te zetten. Burgemeester en wethouders hebben vier zoeklocaties aangewezen. Hoewel het niet meer dan zoeklocaties zijn, is er vooral in Wijbosch al een storm van protest losgebarsten. Maar niet alleen daar. De politici kunnen hun borst natmaken.

De raadsleden hebben vanavond een zogenoemde beeldvormende avond waar de windmolenplannen op de agenda staan. Er worden nog geen besluiten genomen, de raadsleden krijgen daar vooral de voors en tegens te horen van het college en belanghebbenden. Die laatsten staan in de rij om in te spreken.

Handen af van Wijboschbroek

De Werkgroep Handen af van Wijboschbroek (die speciaal is opgericht om te strijden tegen windmolens) is een uitgesproken tegenstander van windmolens. “Het Wijboschbroek is nationaal gezien een uniek natuurgebied: een gebied met opvallende eigenschappen als het gaat om flora, fauna, geologische en landschappelijke gesteldheid, met vele zeer zeldzame of zelfs unieke soorten”, schrijft de werkgroep in een brief aan de gemeenteraad.

Het is duidelijk dat de werkgroep geen windmolens in dat gebied wil. Het hele plan voor windmolens en zonnepalen past in het kader van vitaal buitengebied, één van de speerpunten van de gemeente Meierijstad. In Wijbosch vinden zetten ze daar hun vraagtekens bij: “Helaas is het ons als inwoners van Wijbosch, ondanks verwoede pogingen, niet gelukt de samenstelling van deze klankbordgroep noch de input van deze klankbordgroep op dit afwegingskader te achterhalen. Dit zegt genoeg over transparantie en participatie van burgers bij dit voorstel”.

Gênant

De werkgroep vindt het gênant om de natuur opnieuw te moeten verdedigen. “Het merendeel van de bevolking in Nederland is overtuigd dat de geringe omvang en kwaliteit van natuurgebieden in Nederland behouden moet blijven. Ook inwoners van Wijbosch hechten erg veel waarde aan de leefomgeving en leefklimaat. Nu wordt opnieuw door de gemeente een poging gedaan om, ditmaal met windmolens en zonneparken, de natuur te belasten en te ontwrichten”, aldus staat in de brief.

Andere tegenstanders van het plan zijn de eigenaren van landgoed De Rijt. Die hebben een heel andere insteek. Die eigenaren hebben tussen 2001 en 2007 geprobeerd vergunning te krijgen om windmolens op hun terrein te kunnen bouwen. Dat ketste af vanwege de aanvliegroute van vliegtuigen van vliegbasis Volkel. De landgoedeigenaren begrijpen dan ook niet dat er nu opeens onderzocht wordt of er windmolens op Vlagheide kunnen worden gebouwd.

Waardevermindering

“Ons probleem met het zoekgebied is dat potentiele kopers van een kavel op landgoed de Rijt kunnen zien dat het een zoekgebied is voor windenergie en ze dan mogelijk afhaken. Voor ons natuurlijk een enorme schadepost. Mocht de gemeente vasthouden aan zoekgebied 2 de Vlagheide, dan zal landgoed de Rijt mogelijke schade verhalen op de gemeente”, aldus de landgoedeigenaren.

Er zijn ook bewoners van landgoed de Rijt die (voornamelijk anoniem) hebben gereageerd. Eén schrijft over het feit dat de Vlagheide zoekgeboed is: “Dit zou betekenen dat de hoofdreden waarom we gekozen hebben voor het bouwen van onze nieuwe woning op deze locatie, midden in de natuur met vrij uitzicht, teniet wordt gedaan. Naast de emotionele schade dat het uitzicht in de toekomst bedorven zou kunnen worden door windmolens, verwachten we ook dat door de komst van windmolens de verkoopwaarde van de villa significant zal dalen”.

Rooise Heide

Er is ook bezwaar tegen een zoekgebied bij de Rooise Heide. Iemand schrijft daar over: “In diverse onderzoeken is bewezen dat windturbines grote nadelige gevolgen hebben voor de natuur in het algemeen maar vogels en vleermuizen in het bijzonder. Het gebied Rooise Heide is een uniek coulisselandschap met de mooie combinatie van natuur en cultuur. ( …) In 1995-1996 is in het gebied Rooise en Schijndelse heide een weidevogelconvenant afgesloten tussen de gemeente Schijndel, de toenmalige NCB (nu ZLTO), het Waterschap de Dommel en de Landinrichtingscommissie Sint Oedenrode voor dit mooie gebied. Inmiddels is dit opgenomen in de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad. In de afgelopen 25 jaar is er in de Rooise – en Schijndelseheide een uniek vogelbestand opgebouwd met een veelvoud van weidevogels zoals de Grutto en de Kievit”.

Een vrijwilliger van het voedselbos in Schijndel heeft zich ook gemeld. De strekking van het betoog van deze organisatie is dat er helemaal geen windmolens gebouwd hoeven worden: “Het is niet nodig om vervolgonderzoek te doen naar de haalbaarheid van windturbines in de 4 aangewezen zoekgebieden. In elektrische energievraag in 2050 kan immers volledig worden voorzien door zon op dak en het aanbod vanuit de Noordzee”.

Protest in Wijbosch