Extra subsidie voor sporten en bewegen in Meierijstad

MEIERIJSTAD - Inwoners en organisaties, die een idee hebben om sporten en bewegen te bevorderen, kunnen tot 1 oktober 2022 een eenmalige subsidie aanvragen. Corona zorgde ervoor dat veel inwoners van Meierijstad minder zijn gaan sporten en bewegen of zelfs stopten met sporten. Meierijstad kreeg daarom extra geld vanuit het Rijk om inwoners (terug) aan het bewegen te krijgen.

De gemeente gebruikt dit om het sporten een impuls te geven én een deel ervan in te zetten om initiatieven op het terrein van gezonde leefstijl te ondersteunen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de initiatieven aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het initiatief/de activiteit:
- bevat een thema voor het bevorderen van een gezonde leefstijl (denk aan voeding, ontspanning, mentale welzijn etc.)
- is een sport- en/of beweegactiviteit
- wordt georganiseerd door inwoners/organisaties gevestigd in Meierijstad
- is zonder winstoogmerk
- wordt uiterlijk op 1 oktober 2022 ingediend
- vindt vóór 31 december 2022 plaats
- draagt in de communicatie- en marketinguitingen de naam Meierijstad uit
- de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-. per initiatief
- van de € 5.000,- mag maximaal 25% aan materialen worden besteed
- de aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage met een kort inhoudelijk verslag met beeldmateriaal na afloop van het project
- wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden gerealiseerd, moet de bijdrage terug gestort orden
- Op is op. Het kan dus zijn dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden

Aanmelden tot 1 oktober 2022
Initiatieven aanmelden kan tot 1 oktober 20222 via het aanvraagformulier op www.meierijstad.nl/subsidies. Binnen vier weken komt er bericht of de activiteit in aanmerking komt voor een bedrag. Voor meer informatie: Annick Hacking via ahacking@meierijstad.nl.