Extra onderzoek verkeersveiligheid Foodpark

MEIIERIJSTAD – Bedrijventerrein Foodpark is populair. Veel bedrijven willen zich er vestigen. Maar die animo baart de lokale partij Hier zorgen. Zij vreest verkeershinder, vooral op de Corridor. Ook pleit deze partij voor extra aandacht voor de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers.

Daarom diende HIer een motie in tijdens de raadsvergadering van 15 december om voor 1 juli 2023 nog meer onderzoek te doen naar de verbetering van onder meer de rotonde aan de Corridor. Deze motie werd gesteund door de wethouder en een meerderheid van de raad. Dit betekent dat er nog meer onderzoek komt naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid rondom het Foodpark, met name voor voetgangers en fietsers en naar mogelijkheden om de rotonde Eerdsebaan/Corridors/Corsica,te verbeteren.

Het Foodpark in Veghel