Sint Oedenrode – De sloop van zwembad De Neul moet nog beginnen. Maar vanaf eind augustus is er toch al ‘nieuwbouw’ bij het zwembad opgeleverd. De gemeente plaatste toen speciale vleermuiskasten. Dat is nodig om sloop van het zwembad mogelijk te maken.

Beschermd dier

“De vleermuis is een beschermde diersoort. En dat zorgt voor verplichtingen die inwoners en gemeente na moeten komen. “Voor elke sloopmelding of – aanvraag gelden voorwaarden. Zo was bij de sloopmelding van De Neul een flora- en faunaonderzoek nodig,” legt Mari Rovers namens de gemeente uit. “Zo’n onderzoek brengt in beeld welke waardevolle en beschermde dieren en planten in of bij een gebouw leven. Uit dit onderzoek werd niet duidelijk of er vleermuizen in het zwembad woonden. Maar we hebben het zeker voor het onzekere genomen en vleermuiskasten geplaatst. Natuurlijk blijven we monitoren of vleermuizen in de kasten komen.”

De watervleermuis voelt zich thuis in de Kienehoef.
Fotograaf: www.vleermuizeninbrabant.nl

Tijdig verhuizen

De kans dat vleermuizen in de speciale kasten komen is best groot. “In Rooi komen zes vleermuissoorten voor,” vertelt Wim de Vrij uit Sint Oedenrode. Hij is bestuurslid van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en actief bij de vleermuizenwerkgroep van IVN Sint Oedenrode. Hij is blij dat de vleermuiskasten rondom het zwembad geplaatst zijn. “Vleermuizen voelen zich op veel plekken thuis: in bomen, onder vensterbank of onder daken. Maar vleermuizen kiezen ook met zorg hun huis. Bij sloop van een gebouw is het nodig om een soortgelijk onderdak aan te bieden en de dieren te verleiden om te verhuizen. Dat heeft tijd nodig. Daarom zijn de vleermuiskasten nu al rond het zwembad geplaatst. De smalle ingang zorgt dat vleermuizen veilig in de kast kunnen rusten, omdat roofdieren niet binnen kunnen komen. In de kasten zitten richeltjes waaraan de vleermuis ondersteboven kan slapen.

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind: dat geldt ook voor de vleermuizen. Veel mensen vinden het enge dieren en weten niet dat de vleermuis een beschermde diersoort is. “Het is verboden vleermuizen te vangen, hinderen of verjagen,” vat Wim de Vrij samen. “Veel mensen zijn een beetje bang voor vleermuizen of denken dat deze nachtdieren niet in hun buurt voorkomen. Kennis draagt bij aan een betere bescherming en behandeling van vleermuizen. Als ik bijvoorbeeld vertel dat vleermuizen insecten eten, en dus ook muggen, verandert het beeld van een eng dier in een nuttige medestander.” Reden voor Wim om op allerlei manieren werk te maken van de zichtbaarheid van vleermuizen. Regelmatig organiseert IVN Rooi vleermuisexcursies, onder meer naar de Kienehoef. Daarnaast is de vleermuiswerkgroep een belangrijke sparringpartner van de gemeente en heeft ze met subsidie vleermuiskasten opgeknapt en geplaatst.

De dwergvleermuis voelt zich in Rooi helemaal thuis.
Fotograaf: www.vleermuizeninbrabant.nl

Van dwergvleermuis tot grootoorvleermuis

De inspanningen van de vleermuiswerkgroep – en de natuurlijke omgeving van Rooi – werpen hun vruchten af. In Sint Oedenrode leven maar liefst zes vleermuissoorten. We stellen ze kort aan je voor:

1. gewone dwergvleermuis

Deze kleine vleermuis komt overal in Rooi voor. Omdat hij tussen de 3 en 5 centimeter is, kan hij zich nestelen in onder meer spouwmuren. Daarom zie je deze vleermuis vaak in de buurt van huizen.

2. ruige dwergvleermuis

In Rooi vind je deze kleine vleermuis (4 tot 6 centimeter) vooral in de buurt van water. Hij lijkt heel erg op de gewone dwergvleermuis, maar hij heeft een langere vacht op de rug. Deze vleermuis voelt zich helemaal thuis nauwe ruimtes in bomen of gebouwen én in vleermuiskasten. In de winter zoekt hij soms beschutting in huizenwatervleermuis.

3. watervleermuis

Deze vleermuis voelt zich helemaal thuis in De Kienehoef. Logisch, want hij scheert vlak over het water om voedsel te vinden. Met zijn achterpoten ‘plukt’ hij insecten uit de lucht of van het wateroppervlak. En dat gaat razend snel, want hij kan wel 23 kilometer per uur vliegen.

4. laatvlieger

Deze vleermuis dankt zijn naam aan het feit dat hij later uitvliegt dan veel andere vleermuissoorten. De meeste vleermuizen zijn actief tijdens de schemering. De laatvlieger houdt van het echte donker. je zult hem niet gauw zien, want hij vliegt ver en hoog, meestal boven de 5 meter. In Rooi wordt hij wel eens in de buurt van de boomtoppen bij de Kienehoef gezien.

5. grootoorvleermuis

Heb jij deze vleermuis met zijn grote oren al gezien? Dan heb je geluk gehad. Want we weten dat hij in Rooi leeft, maar hij is maar zelden te zien. Deze vleermuis is honkvast en blijft vaak dicht in de buurt van zijn woonplaats. Daar jaagt hij op insecten, vlinders en spinnen.

6. De rosse vleermuis

Deze vleermuis heeft een rosse (roodbruin vacht). Met zijn lange, smalle vleugels vliegt hij hoog en snel. Hij is daardoor niet goed te zien. Bijzonder is dat de rosse vleermuis soms gewoon te horen is. Hij maakt een laag en traag geluid dat kinderen soms me het ‘blote oor’ kunnen horen.

De grootoorvleermuis woont in Rooi, maar laat zich zelden zien.
Fotograaf: www.vleermuizeninbrabant.nl