Extra geld voor verkeersveiligheid in wijken en op fietspaden

MEIERIJSTAD – Dankzij bijdragen van Rijk en provincie kan de gemeente Meierijstad op een aantal plekken de verkeersveiligheid sneller verbeteren. Nu kan onder meer de markering op het fietspad van Veghel naar Den Bosch eerder verbeterd worden.

Een ander project dat gebaat is bij deze extra steun is Prettig verkeer De Laren. Dan gaat het vooral om het verbeteren van de verkeerssituatie rondom school de Uilenbrink. De politieke partij Hart pakte deze week op de website en social media nog uit tegen de ouders van de kinderen op deze school. Die zouden volgens Hart niet bereid zijn hun kinderen met de fiets naar school te brengen, maar liever met de auto komen.

Halen en brengen van kinderen

De gemeente kan nu wat sneller aan de gang met het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Laren. Er worden 30 km-zones ingericht, het gebied waar een stop- en parkeerverbod geldt tijdens halen en brengen van kinderen wordt uitgebreid en het fietspad langs de school tussen de Melisselaar en de Gagellaar wordt verbeterd.

Andere voorbeelden waarvoor Rijk en provincie geld hebben gegeven zijn het verbreden van het Gazellepad, de snelfietsroute Veghel-Uden; snelheidsremmende maatregelen op de Pastoor Smitsstraat in Sint-Oedenrode en op de Boskantseweg, een fiets- en voetgangersoversteek op de Schijndelseweg-Nijnselseweg en veilige fietsoversteken op rotondes in Sint-Oedenrode.