Extra geld om woningbouw vlot te trekken

DEN BOSCH/MEIERIJSTAD – Gemeenten in Brabant die extra mensen nodig hebben om aanvragen voor woningbouwplannen sneller te verwerken kunnen een beroep doen op een nieuw potje met geld. Daar zit 5,7 miljoen euro in. Het rijk heeft er 3,8 miljoen in gestort, de provincie Brabant 1.9 miljoen.

De provincie hoopt dat op deze manier de woningbouw in Brabant wordt vlot getrokken en er de komende tien jaar elk jaar twaalfduizend huizen kunnen worden gebouwd.

Nieuwe mensen inhuren

Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.


Er zit wel een voorwaarde aan. Er moet een redelijke kans zijn dat een woningbouwplan op korte termijn kan worden uitgevoerd. Gemeenten die daar al op een andere manier bij worden geholpen kunnen geen beroep doen op het nieuwe potje.

Eén miljoen euro is bestemd voor een nieuw op te richten provinciaal team van specialisten die gemeenten kunnen ondersteunen bij specifieke problemen. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.