Extra geld nodig voor realisatie kindcentrum De Bunders

VEGHEL - Het 40 jaar oude gebouw van Basisschool De Bunders is aan vervanging toe. Hiervoor is eerder al geld opgenomen in de begroting van Meierijstad. Het plan is om in het nieuwe gebouw ook kinderopvangvoorzieningen onder te brengen en daarvoor is extra geld nodig.
Basisschool De Bunders wordt Integraal Kindcentrum
Fotograaf: Jan van Oort

Van basisschool naar kindcentrum
De nieuwbouw biedt de unieke kans om in het nieuwe gebouw ook kinderopvangvoorzieningen onder te brengen en er een Integraal Kindcentrum (IKC) van te maken. Naast het basisonderwijs biedt het gebouw van 926 m2 straks ruimte aan peuteropvang (Verdi Start ) en kinder- en buitenschoolse opvang (Humankind).

Toekomstbestendig
Wethouder onderwijs Johan van Gerwen: “Dit is weer een belangrijke stap voortoekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad. De Bunders krijgt straks een basisschool die voldoet aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid. En met de peuter- en kinderopvang erbij hebben we straks alles onder één dak, zodat kinderen van nul tot twaalf op dezelfde vertrouwde plek kunnen blijven.”

Forse stijging bouwkosten
Het college wil meewerken aan het verzoek van het schoolbestuur voor de bekostiging van de nieuwbouw van IKC de Bunders. Er is niet alleen voor de extra opvangvoorzieningen extra geld nodig. Door de forse prijsstijging van bouwkosten en de stijgende loon- en energiekosten, komt de bouw sowieso duurder uit. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd de benodigde (extra) middelen beschikbaar te stellen. Als de raad die middelen beschikbaar heeft gesteld, kan het college het verzoek van het schoolbestuur afhandelen en kan de bouw van start.