Extra geld nodig voor drie openbare toiletten

Eerste openbaar toilet binnenkort in De Glazen Boerderij

MEIERIJSTAD - Er is een aanvullend krediet van € 70.000 nodig voor de realisatie van drie openbare toiletten zo schrijft het college van Meierijstad. Eerder stelde de gemeenteraad een budget van € 255.000 beschikbaar voor uitvoering van het amendement ‘Hoge Nood’.
Openbaar toilet in De Glazen Boerderij
Fotograaf: Jan van Oort

Hoge Nood
Het amendement ‘Hoge Nood’ werd door de gemeenteraad op 8 juli 2021 aangenomen. Dit voorziet in de realisatie van drie openbare mindervalide toegankelijke toiletten in de kernen van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Eerste openbaar toilet in Schijndel
In Schijndel wordt in De Glazen Boerderij op dit moment nog gewerkt aan een openbaar toilet. Wanneer dit wordt geopend is nog niet bekend. Ook loopt er nog een onderzoek hoe dit toilet buiten openingstijden van De Glazen Boerderij toegankelijk kan worden gemaakt en hoe vandalisme daarbij voorkomen kan worden. Eerder is in Schijndel met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Toegankelijkheid een openbaar toilet gerealiseerd bij Draad en Daad op Plein 1944. Dit is alleen toegankelijk tijdens openingstijden van Draad en Daad.

Veghel
Voor het openbare toilet in Veghel is het college nog op zoek naar een geschikte locatie. Er is een voorkeur voor twee zorgvuldig afgewogen locaties. Maar er is nog geen definitief besluit genomen door het college. Over het uiterlijk van de toiletunits mogen inwoners meestemmen via een omgevingsdialoog. Voor beide locaties heeft het gemeentebestuur de toiletunits wel al in bestelling genomen.

Extra krediet
Naar nu blijkt is het beschikbare krediet dus niet voldoende om de drie openbare toiletten te realiseren. De meerkosten zijn een gevolg van prijsstijgingen aldus het college. Daarom is naast het eerdere krediet van € 255.000 nu extra € 70.000 nodig. Voor onderhoud en kapitaallasten is nog eens € 38.700 nodig.

Er wordt nog gewerkt aan het openbaar toilet in De Glazen Boerderij
Fotograaf: Jan van Oort