Explosieve stijging werkloosheid onder jongeren

MEIERIJSTAD – Het aantal werklozen in Brabant is in april met 2500 gestegen De provincie Noord-Brabant telde eind april 2020 44.300 WW-uitkeringen. Dat is voornamelijk te wijten aan de coronacrisis. Vooral jongeren worden zwaar getroffen.

In heel Nederland steeg de werkloosheid in april met 17 procent. De stijging in Brabant was iets kleiner, namelijk 14 procent. Vooral onder jongeren is een relatief sterke stijging zichtbaar, terwijl de toename onder 50-plussers vooralsnog beperkt blijft.

Naar leeftijd zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. In Brabant steeg jet aanntal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar relatief het sterkst. In die leeftijdsgroep nam het aantal WW-uitkeringen in april 2020 toe met 74% tot 5.800, ten opzichte van maart 2020. Vergeleken met februari 2020 was er in april 2020 zelfs sprake van meer dan een verdubbeling en steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren met 3.100 (119%).

Sinds het begin van de coronacrisis nam het aantal uitkeringen vooral toe vanuit de horeca en de uitzendbedrijven. Deze sectoren zagen hun werkzaamheden (zo goed als) stil komen te liggen door de uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’. In deze sectoren zijn veel jongeren werkzaam. Doordat jongeren ook vaak een flexibel contract hebben, verliezen zij in tijden van economische neergang vaak als eerste hun baan.

Fotograaf: Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash