Eus Witlox op persoonlijke titel terug in raad Meierijstad

MEIERIJSTAD – Voormalig wethouder Eus Witlox keert op persoonlijke titel terug in de gemeenteraad van Meierijstad. Hij kan terugkeren in de raad omdat Marischka Klotz van HIER om gezondheidsredenen haar zetel opgaf.

Op basis van de verkiezingsuitslag in 2017 is Eus Witlox de eerst aangewezene om de vrijkomende zetel in de gemeenteraad van Meierijstad in te nemen.

Witlox werd vijf jaar geleden namens Team Meierijstad wethouder. Nadat Team uiteenviel in HIER en Lokaal Meierijstad besloot Witlox uit de politiek te stappen. Hij was één van de oprichters van Team Meierijstad en beschouwde de splitsing van “zijn” partij als een persoonlijke nederlaag.

Recht doen aan verkiezingsuitslag

Nu keert Witlox terug op persoonlijke titel als raadslid. Hij wordt donderdag 4 november beëdigd. “Bij de verkiezingen haalde Team Meierijstad 11 zetels. Heel veel mensen hebben destijds op Team en/ of mij persoonlijk gestemd. Ik wil recht doen aan de verkiezingsuitslag en mijn verantwoordelijkheid nemen voor de resterende raadsperiode,” aldus Witlox in een reactie op zijn terugkeer.

Witlox wil zich niet aansluiten bij HIER of Lokaal Meierijstad. Hij gaat als zelfstandige fractie aan de slag tot aan de gemeenteraadsverkiezingen over een half jaar. Witlox hierover: “Team Meierijstad was mijn partij. Helaas bestaat die partij niet meer, maar ik sta nog steeds achter de uitgangspunten die we toen hebben bepaald. Als medeopsteller van de Mijlpalen van Meierijstad zal ik me als raadslid coalitiebereid opstellen, maar ik zal elk voorstel op de inhoud beoordelen en mijn eigen koers varen, zoals altijd”.

Meeste voorkeurstemmen

Voor de kieswet geldt dat voor de opvolging van een raadslid dat vertrekt degene in aanmerking komt die de volgende op de kieslijst is, danwel degene met de meeste voorkeurstemmen. Daarbij wordt uitgegaan van de partij die heeft deelgenomen aan de verkiezingen en wordt geen rekening gehouden met latere splitsingen. Witlox kreeg bij de verkiezingen meer dan tweeduizend voorkeurstemmen. Verreweg de meeste van alle mensen op de lijst. Omdat Marischka Klotz oorspronkelijk op de lijst van Team Meierijstad stond is Witlox de eerst aangewezene haar op te volgen.

Omdat raadsleden op persoonlijke titel worden gekozen mag Witlox zelf bepalen bij welke partij hij zich aansluit. Hij koos er dus voor als éénmansfractie in de raad van Meierijstad te gaan zitten.

Eus Witlox