Erp heeft recht op eerlijk verhaal over Omnipark

(Door Jan de Vries)

ERP – Het was een curieus moment deze week. Gemeenteraadsleden van Meierijstad die instemden met een plan waar ze tegen zijn. Beter iets dan niets was hun redenering.

Het ging over het Omnipark in Erp. Dat kost ruim twintig miljoen euro en dat geld heeft Meierijstad niet. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een denkrichting. De komende zeven jaar mogen nieuwe raadsleden en nieuwe colleges van burgemeester en wethouders proberen geld bij elkaar te krijgen om die denkrichting stap voor stap om te zetten in een Omnipark.

Zondvloed

Er zijn partijen die vinden dat op deze manier de problemen worden doorgeschoven naar volgende generaties. Hart kopt op de eigen website: ‘Na Coby de zondvloed’. Coby is wethouder Van der Pas.

Haar eigen partij CDA vindt het heel normaal dat er nu wordt ingestemd met een denkrichting die in de komende zeven jaar wordt uitgewerkt, zonder dat er ook maar enig zicht is op de miljoenen die nodig zijn voor het Omnipark.

Het probleem is niet alleen de procedure. Het is niet ongebruikelijk dat gemeenteraden besluiten nemen voor de lange termijn. Elk klimaatbesluit dat nu wordt genomen is een voorbeeld.

Teleurgesteld

Wat nu minstens zo belangrijk is, is de vraag hoe het kan dat Erp dacht dat de gemeenteraad van Meierijstad op 1 april een knoop zou doorhakken. Vertegenwoordigers van de Stichting Omnipark en de dorpsraad van Erp zeiden donderdag immers tijdens de commissievergadering dat zij daarop hadden gerekend. Ze waren allebei teleurgesteld. Wat ging er mis in de communicatie?

Bugerinitiatief

Een aantal jaren geleden zocht Waterschap Aa en Maas een gebied dat gebruikt kon worden bij overstromingen. Hele slimme mensen in Erp kwamen met het idee dat bij sportpark De Brug te doen en meteen een nieuw sportpark aan te leggen. Het was een schoolvoorbeeld van burgerinitiatief.

Het enthousiasme was groot en de plannen werden alsmaar grootser. De bedragen ook. Op enig moment zelfs 24 miljoen euro, terwijl bestuurders op hun klompen kon aanvoelen dat Meierijstad zoveel geld helemaal niet heeft. Zelfs al zou dat wel zo zijn, zijn er nog twaalf kernen met een verlanglijstje.

Naïviteit

De teleurstelling van de Stichting Omnipark en de dorpsraad roept de vraag op, op welk moment bij die organisaties de indruk is ontstaan dat het geld er zou komen en dat de gemeenteraad nu een besluit over zo’n bedrag zou nemen. Is er vanuit het gemeentehuis de indruk gewekt dat het goed zou komen, is het naïviteit? Hoe kan het dat tijdens een proces van vijf jaar de gemeenteraad niet veel eerder de waarschuwende vinger heeft opgestoken? Het is een onderzoek waard. Al was het maar om te voorkomen dat een compleet dorp tot in lengte van jaren met een teleurstelling moet leven.

In dat onderzoek kan meteen de rol van het waterschap meegenomen worden. Dat deed enthousiast mee, maar donderdag moest Van der Pas bekennen dat ook de inbreng van het schap nog onzeker is.

Stapje voor stapje

De gemeenteraad gaat nu een basis leggen voor de toekomst. Dat is wat een gemeenteraad hoort te doen. Op je handen gaan zitten is geen besturen. Risico’s kun je alleen indekken zoals dat nu in het plan gebeurt. Er wordt stapje voor stapje toegewerkt naar een Omnipark en als er gaandeweg bijgestuurd moet worden dan kan dat.

Het is niet waar Erp op rekende. Maar het is vroege verkiezingsretoriek om nu te roepen “Na Coby de zondvloed”. Aan de andere kant mag het CDA wel wat minder volgzaam zijn en zich afvragen of de eigen bestuurder(s) verantwoordelijk zijn voor een verkeerd verwachtingspatroon. Erp heeft recht op een eerlijk antwoord, dat is nodig om op basis van vertrouwen samen op weg te gaan naar misschien wel het mooiste burgerinitiatief dat Meierijstad kent.