Enquete: Veel klachten over nieuwe zwembad Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE – “Sint-Oedenrode heeft een prachtig nieuw zwembad, maar toch zijn er veel klachten waar nauwelijks naar geluisterd wordt en dat is heel jammer”. Dat zegt voorzitter Peter Verbraak van Senior Rooi. Zijn organisatie heeft samen met de stichting toegankelijk Meierijstad en zwem- en polo-vereniging Argo een enquete gehouden onder gebruikers van het zwembad en de uitkomsten van die enquete liegen er niet om.
Zwembad De Neul in Sint-Oedenrode
Fotograaf: Jac Naus

In een 10 pagina’s tellende brief aan sportwethouder Johan van Gerwen wordt een groot aantal klachten uitvoerig beschreven en wordt het gemeentebestuur gevraagd om binnen enkele weken te reageren. “Dan kunnen wij nog voor de kerst de inwoners die gereageerd hebben informeren”, zo staat in de brief en dat is volgens de briefschrijvers echt nodig omdat nu teveel mensen afhaken door allerlei problemen waar niet voldoende naar geluisterd wordt. Zo zijn er klachten over het zwemmen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat kon vroeger op zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur, maar is nu verschoven naare 08.30 tot 09.30.

“Omdat veel mensen met een beperking voor het aankleden, ontbijt en vervoer afhankelijk zijn van professionele zorgverleners halen ze 8.30 uur niet, en zijn de nodige mensen met een verstandelijke beperking gestopt. Het bestuur van Argo heeft dit probleem frequent aan de orde gesteld, maar dat heeft niet geleid tot aanpassing van tijd.
Daarnaast kan deze groep gebruikers, die eerst via de achterdeur- ja u leest het goed - en langs de machinekamer naar de kleedlokalen moest lopen/rijden, nog steeds niet door de hoofdingang naar binnen. Zij moeten - ondanks toezeggingen - nog steeds door een aparte zijdeur, die op computergestuurde tijden open en dicht gaat. Ervaren wordt: eerst het systeem dan de mens? Dat voelt niet goed, dat werkt niet goed, het gaat ten koste van zwemtijd en het belast de vrijwilligers onnodig. “zo staat in de brief aan de gemeente.
Uit de inzendingen werd ons ook duidelijk dat het zwembad - ondanks nadrukkelijke adviezen van de Stichting Toegankelijk Meierijstad – zeker onvoldoende maar mogelijk geheel niet is aangepast voor inwoners met een visuele beperking.

Abonnementen
Ook blijkt uit de enquete dat er veel klachten zijn over het abonnementen-systeem dat nu gehanteerd wordt en dan met name over het feit dat ‘gemiste’ mogelijkheden niet alsnog kunnen worden ingehaald. Dat heeft geleid tot stoppen met zwemmen omdat het niet abonnementensysteem wordt ervaren als bureaucratisch en weggegooid geld. En ook de zwemvereniging Argo is bepaald niet blij met de gang van zaken in het nieuwe zwembad.

De zwemvereniging Argo kijkt met weemoed terug naar de tijd in het oude zwembad. Hun participatie was groot. Het was ook “hun” zwembad. Dat is het nieuwe zwembad echt nog niet. Met name het niet mogen gebruiken van de gewone ingang, de hal en de horeca tijdens de verenigingsuren wordt als erg ongastvrij ervaren. Als voorbeeld: Bij wedstrijden in de avonduren worden de bezoekende clubs en scheidsrechter voor een donker zwembad door de vrijwilligers van Argo opgewacht om door een zijdeur naar binnen geloodst te worden. De vrijwilligers van Argo hebben thermoskannen met koffie bij zich, voor in de pauze!!!! Want hal/horeca is gesloten en er is geen koffiezetapparaat. Het bestuur van Argo begrijpt niet waarom alles zo afgesloten wordt. Na vele tientallen jaren samenwerking in het oude zwembad lijkt het beleid vanuit de gemeente veranderd. Dit nieuwe beleid is niet functioneel voor het gewenste gebruik.

Veiligheid
Het bestuur van Argo is ook bezorgd over de veiligheid. De bereikbaarheid van mobiele telefoons in het zwembad is beperkt, er is geen calamiteitennummer, de gewone buitendeuren en kastdeuren zijn gesloten, er is geen eenduidige instructie. De randvoorwaarden om bij calamiteiten goed te kunnen optreden zijn onvoldoende.
“Het zal u duidelijk zijn, we hebben een pracht zwembad in Rooi, maar niet iedereen is blij met de wijze waarop de gemeente tal van zaken invult. Ons schrijven is gebaseerd op 70 reacties. Al deze inwoners van Rooi voelen zich zo betrokken bij zwembad “De Neul” dat ze de pen hebben opgepakt om op onze oproep te reageren. Wij hopen dat u, net als wij, hun inbreng ziet als gratis adviezen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij bereid zijn om waar mogelijk met u mee te denken. We hebben immers met u hetzelfde doel voor ogen: eraan bijdragen dat er zoveel mogelijk inwoners enthousiast gebruik kunnen (blijven) maken van ons mooie zwembad”, zo beëindigen de briefschrijvers.