Elde en Udens College krijgen één schoolbestuur

Links Ad van Kemenade (directeur-bestuurder Udens College), rechts Michel Dankers (bestuurder Elde College)

SCHIJNDEL - Het Elde College in Schijndel en het Udens College gaan bestuurlijk fuseren op 1 januari 2024. De medezeggenschapsraden en de Raden van Toezicht van beide scholen hebben hiermee ingestemd. Na de zomervakantie wordt de fusie verder voorbereid, zodat er in het nieuwe kalender jaar één schoolbestuur ontstaat. De scholen houden wel eigen identiteit en profilering. De fusie is vooral ingegeven door de dalende leerlingenaantallen in de regio.